Bedrift

Reduser sykefravær

For høyt sykefravær er ikke bare en stor kostnad, men har også en negativ konsekvens på arbeidsmiljøet. Dr.Dropin Bedrift bistår med å identifisere og gjennmføre tiltak som:

  • Reduserer sykefraværet
  • Forbedrer arbeidsmiljøet
  • Sikrer forutsetningene for god helse hos ansatte

Pris fra 1 195,- per time

sanity image

Hvorfor få bistand i sykefraværsarbeidet?

Reduser kostnader

Sykefravær koster virksomheter og samfunnet store summer hver dag. Dette kan Dr.Dropin bistå med å redusere betraktelig. Med sterk kompetanse og gode verktøy reduserer vi kostnader for din bedrift. Se vår sykefraværskalkulator lenger ned.

Forbedre arbeidsmiljø

For høyt sykefravær er belastende for den ansatte selv, ledelsen og kollegaer. Redusert sykefravær i seg selv vil forbedre arbeidsmiljøet. Forbedret arbeidsmiljø er helsefremmende og vil bidra med å redusere sykefraværet.

Ivareta ansatte

Gode systemer, rutiner og ledelse sikrer at de ansatte som opplever sykdom vil ivaretas på en god måte. Dette kan redusere sjansen for sykefravær, forkorte tiden de ansatte er sykemeldt og lette ledelsen i oppfølgingen.

Hvordan reduserer Dr.Dropin sykefraværet i din virksomhet?

Våre rådgivere har spisskompetanse på sykefraværsreduksjon og tilpasser sin tilnærming til din virksomhet for å sikre resultater. Sykefraværsreduksjon krever en helhetlig tilnærming og målrettet innsats for å finne fraværsfaktorene deres. Nærværsfaktorene er minst like viktige å finne ut av.

Fraværsfaktorene er grunnene til hvorfor de ansatte hos dere ikke er på jobb, mens nærværsfaktorene er hvorfor de ansatte faktisk er på jobb. For å oppnå resultater jobber vi med begge disse perspektivene.

Vi kan bistå med:

  • Kartlegging av fraværsfaktorer
  • Kartlegging av nærværsfaktorer
  • Kompetanseheving for ledelse og ansatte
  • Utvikling/forbedring av rutiner/systemer
  • Individuell oppfølging med tverrfaglig samarbeid ved behov (NAV/fastlege)
  • Målrettede tiltak for å redusere fraværsfaktorer og forsterke nærværsfaktorer
sanity image

Se hvor mye du kan spare

Bruk kalkulatoren under og se hvor mye sykefravær koster bedriften din årlig. Kalkulatoren viser også hvor mye du kan spare ved å redusere fraværet.
Antall ansatte (årsverk)
Daglig kostnad per ansatt
Sykefravær
Ønsket sykefravær

Resultat

Totalt årlige kostnader med nåværende sykefravær
1 308 125
Totalt årlige kostnader med ønsket sykefravær
805 000

Reduseres sykefraværet til 4 %, øker bunnlinjen
503 125
Book gratis rådgivning

Få uforpliktende tilbud

Fyll ut informasjonen og få tilbud på 5 minutter. Eller ring oss på 22 12 02 92.

Hvorfor velge oss?

Fornuftige priser

Få skreddersydd tilbud tilpasset deres behov til en god pris. Prøv risikofritt med fornøydhetsgaranti og uten bindingstid.

Moderne løsninger

Vi benytter moderne og digitale løsninger men er fysisk på plass ved behov. Slik sikrer vi effektiv ressursbruk og målrettede tiltak.

Datadrevet innsikt

Vi kombinerer kunnskapen til våre organsiasjonspsykologer og arbeidsmiljørådgivere med moderne digitale verktøy, som pulse-undersøkelser, for å sikre en datadrevet tilnærming og målstyring.

Hva annet kan vi bistå med?

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Oppfyll alle lovpålagte HMS-krav raskt og enkelt til en fornuftig pris. Søk opp bedriften din i skjemaet over eller ta kontakt dersom du ønsker hjelp med å forstå hvilke krav som gjelder for dere.

Lederstøtte

Våre HMS-rådgivere og organisasjonspsykologer kan bistå med mange ulike problemstillinger. Aktuelle temaer kan være alt fra kulturbygging til ivaretaretakelse av ansatte i stressende perioder. God håndtering av slike situasjoner vil bidra til redusert sykefravær, lavere turnover og økt produktivitet.

Helsetjenester for ansatte

Vi skreddersyr et tilbud slik at deres ansatte kan få rask helsehjelp når de trenger det. Hos Dr.Dropin Bedrift kan dine ansatte få tilgang til et bredt spekter av fysiske og digitale helsetjenester med kort ventetid og til fornuftige priser. Vår digitale løsning gjør at de ansatte kan booke time selv.

Kurs

Løft kompetansen blant de ansatte i bedriften din. Vi har både fysiske og digitale kurs til en fornuftig pris innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Vi hjelper dere med alt fra lærerike lederutviklingskurs og stressmestringskurs til livreddende førstehjelpskurs. Klikk for å lese mer eller ta kontakt med oss.