Bedrift

Kurs tilpasset deres behov

Våre kurs gir din bedrift mulighet til å enkelt løfte kompetansen i deres organisasjon innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.

  • Fysiske og digitale kurs
  • Erfarne kursholdere
  • Fornuftige priser
sanity image

Våre kurs

An image
4 timer
E-læring (digitalt)
NO

HMS-kurs for leder

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Les mer
An image
40 timer
E-læring (digitalt)
NO

HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er lovpålagt og vårt effektive kurs gir opplæring i HMS i henhold til 40-timers kravet krav i arbeidsmiljøloven.

Les mer
An image
1 timer
E-læring (digitalt)
NO/EN

Diisocyanater opplæring

Opplæring i bruk og håndtering av diisocyanater. Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater må gjennomgå opplæring.

Les mer
An image
1 timer
E-læring (digitalt)
NO

Sykefraværsoppfølging (grunnkurs for ledere)

Kurs i sykefravær er anbefalt for alle ledere. Kurset gir en effektiv opplæring i lovverket, trygger ledere i å forebygge sykefravær, og gir praktiske verktøy for oppfølging av ansatte ved sykefravær.

Les mer
An image
2+ timer
E-læring (digitalt)
NO

FSE-kurs

FSE-kurs for elektrikere. Oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar omtrent 2 timer.

Les mer
An image
2 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Førstehjelpskurs

Kurset gir innføring i grunnleggende førstehjelp (inkl. hjertestarter), og kan holdes på deres arbeidsplass eller på ekstern lokasjon.

Les mer
An image
2 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Ergonomikurs

Kurset gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Les mer
An image
1 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Kontorergonomikurs

Kontorergonomikurs gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Les mer
An image
3 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Vold og trusler kurs

Kurset gjør ansatte tryggere med opplæring i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Dette praktiske kurset gir innføring i forebygging, håndtering og oppfølgning av hendelser relatert til vold og trusler.

Les mer
An image
2 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Stressmestringskurs

Kurset i stressmestring lærer både ledere og medarbeider å håndtere stress med fokus på hvordan vi kan snu negativt stress til en positiv driver for effektivitet i hverdagen.

Les mer
An image
4 timer
E-læring (digitalt)
NO/EN

Fallsikringskurs

Arbeid i høyder over 2 meter skal sikres med fallsikringsutstyr. Dette kurset dekker kravet til sikkerhetsopplæring for alle som skal bruke fallsikringsutstyr.

Les mer
An image
4 timer
E-læring (digitalt)
NO/EN

Lift / Personløfter

Alle som skal operere personløfter må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring. Dette kurset dekker dette lovkravet.

Les mer

Foredrag tilpasset deres bedrift

Våre fagfolk leverer både fysiske og digitale foredrag, med varighet på ca. 1 time. Ta kontakt for en uforpliktende prat så bidrar vi med å finne løsningen dere ser etter.

Eksempler på temaer kan være; innføring i arbeidsmiljøloven, psykisk helse, kloke helsevalg, leder- og medarbeiderskap.

Pris etter avtale.

sanity image