Kurs tilpasset deres behov

Våre kurs gir din bedrift mulighet til å enkelt løfte kompetansen i deres organisasjon innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.

  • Fysiske og digitale kurs
  • Erfarne kursholdere
  • Fornuftige priser
sanity image

Våre kurs

An image
4 timer
Digitalt
NO

HMS-kurs for leder

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Bestill kurs
An image
16+ timer
Digitalt
NO

HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er lovpålagt og vårt effektive kurs gir opplæring i HMS i henhold til 40-timers kravet krav i arbeidsmiljøloven.

Bestill kurs
An image
1 timer
Digitalt
NO/EN

Diisocyanater opplæring

Opplæring i bruk og håndtering av diisocyanater. Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24. August 2023.

Bestill kurs
An image
2+ timer
Digitalt
NO

FSE-kurs

FSE-kurs for elektrikere. Oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar omtrent 2 timer.

Bestill kurs
An image
2 timer
Fysisk
NO/EN

Førstehjelpskurs

Kurset gir innføring i grunnleggende førstehjelp (inkl. hjertestarter), og kan holdes på deres arbeidsplass eller på ekstern lokasjon.

Bestill kurs
An image
2 timer
Fysisk
NO/EN

Ergonomikurs

Kurset gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Bestill kurs
An image
1 timer
Fysisk
NO/EN

Kontorergonomikurs

Kontorergonomikurs gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Bestill kurs
An image
3 timer
Fysisk
NO/EN

Vold og trusler kurs

Kurset gjør ansatte tryggere med opplæring i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Dette praktiske kurset gir innføring i forebygging, håndtering og oppfølgning av hendelser relatert til vold og trusler.

Bestill kurs
An image
3 timer
Fysisk
NO/EN

Stressmestringskurs

Kurset i stressmestring lærer både ledere og medarbeider å håndtere stress med fokus på hvordan vi kan snu negativt stress til en positiv driver for effektivitet i hverdagen.

Bestill kurs

Foredrag tilpasset deres bedrift

Våre fagfolk leverer både fysiske og digitale foredrag, med varighet på ca. 1 time. Ta kontakt for en uforpliktende prat så bidrar vi med å finne løsningen dere ser etter.

Eksempler på temaer kan være; innføring i arbeidsmiljøloven, psykisk helse, kloke helsevalg, leder- og medarbeiderskap.

Pris etter avtale.

Ta kontakt for mer informasjon
sanity image