Bedrift

Livsstil helsekontroll for ansatte

Våre årlige livsstil helsekontroller er et attraktivt gode som forebygger helseplager og reduserer stress. Vi tilbyr helsekontroller i alle våre i klinikker.

Pris 1 595,- per kontroll

NB! Vi tilbyr også lovpålagte helsekontroller.

sanity image

Hvorfor tilby helsekontroller til ansatte?

Reduser jobbfravær

Helsekontroll er et godt verktøy for å forebygge helseplager og redusere stress. Våre kontroller kan avdekke sykdom tidlig og legene våre vil gi råd om livsstilsjusteringer.

Tiltrekk nye ansatte

Ansattgoder i form av helsetjenester vil kunne tiltrekke og beholde dyktige ansatte. Vår helhetlige helsekontroll vil oppleves som et attraktivt gode for medarbeiderne deres.

Helhetlig helsekontroll

Vi leverer en helhetlig livsstilshelsekontroll som gir god innsikt i egen helse og som kan avdekke sykdom tidlig. Våre helsekontroller består av samtale med legen, fysisk undersøkelse, blodprøver og urinprøve.

  • Samtale med lege om helsehistorikk, livsstil og jobbsituasjon
  • Fysisk undersøkelse av hjerte, lunger og blodtrykk (ved behov brystundersøkelse, føflekker, prostata og EKG)
  • Labratorieprøver: Leverfunksjon, nyrefunksjon, kolesterol, stoffskifte, vitamin B12 og prostata (PSA)
  • Individuell tilbakemelding fra lege med videre henvisning om nødvendig
sanity image

Få uforpliktende tilbud

Fyll ut informasjonen og få tilbud på 5 minutter. Eller ring oss på 22 12 02 92.

Hvorfor velge oss?

Fornuftige priser

Tilbud skreddersydd deres behov til en god pris. Prøv risikofritt med fornøydhetsgaranti og ingen bindingstid.

Kort ventetid

Vi har høy tilgjenglighet og lange åpningstider som sikrer korte ventetider, også utenfor arbeidstid.

Null administrasjon

Ansatte booker selv via våre nettsider eller app.

Hva annet kan vi bistå med?

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Oppfyll alle lovpålagte HMS-krav raskt og enkelt til en fornuftig pris. Søk opp bedriften din i skjemaet over eller ta kontakt dersom du ønsker hjelp med å forstå hvilke krav som gjelder for dere.

Lederstøtte

Våre HMS-rådgivere og organisasjonspsykologer kan bistå med mange ulike problemstillinger. Aktuelle temaer kan være alt fra kulturbygging til ivaretaretakelse av ansatte i stressende perioder. God håndtering av slike situasjoner vil bidra til redusert sykefravær, lavere turnover og økt produktivitet.

Helsetjenester for ansatte

Vi skreddersyr et tilbud slik at deres ansatte kan få rask helsehjelp når de trenger det. Hos Dr.Dropin Bedrift kan dine ansatte få tilgang til et bredt spekter av fysiske og digitale helsetjenester med kort ventetid og til fornuftige priser. Vår digitale løsning gjør at de ansatte kan booke time selv.

Kurs

Løft kompetansen blant de ansatte i bedriften din. Vi har både fysiske og digitale kurs til en fornuftig pris innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Vi hjelper dere med alt fra lærerike lederutviklingskurs og stressmestringskurs til livreddende førstehjelpskurs. Klikk for å lese mer eller ta kontakt med oss.

Se hvor mye du kan spare

Bruk kalkulatoren under og se hvor mye sykefravær koster bedriften din årlig. Kalkulatoren viser også hvor mye du kan spare ved å redusere fraværet.
Antall ansatte (årsverk)
Daglig kostnad per ansatt
Sykefravær
Ønsket sykefravær

Resultat

Totalt årlige kostnader med nåværende sykefravær
1 308 125
Totalt årlige kostnader med ønsket sykefravær
805 000

Reduseres sykefraværet til 4 %, øker bunnlinjen
503 125
Book gratis rådgivning

Andre helsekontroller

An image

Helsekontroll Arbeidshelse

1595,-

Gjennomføres på deres arbeidsplass eller i nærmeste Dr.Dropin Klinikk. Arbeidshelsekontroll skal tilbys når arbeidsplassen har eksponeringer som pålegger arbeidsgiver å følge opp arbeidshelsen. Kontrollen inkluderer pre-kartlegging, samtale med sykepleier, tekniske undersøkelser og anonymisert rapport.

An image

Helsekontroll Arbeidshelse+

2095,-

Helsekontroll Arbeidshelse+ er en lovpålagt helsekontroll med ekstra undersøkelser. Gjennomføres på deres arbeidsplass eller i nærmeste Dr.Dropin Klinikk. I tillegg til innholdet i Arbeidshelsekontrollen tar våre sykepleiere vi blodprøver som tester for blodprosent, blodsukker, kolesterol HDL, LDL og triglyserider. I tillegg gjennomfører vi BodyScan.

An image

Helsekontroll Allmenn

1595,-

Våre sykepleiere gjennomfører kontrollen på deres arbeidsplass eller i nærmeste Dr.Dropin Klinikk. Undersøkelsen er et effektivt verktøy for å forebygge helseproblemer og etterspørres av ansatte som et verdifullt gode. Egnet for ansatte som ikke må tilbys lovpålagte helsekontroller Undersøkelsen inkluderer pre-kartlegging, samtale, blodtrykk, blodprøver, BodyScan. Vi gir muntlig tilbakemelding individuelt og henviser til spesialist ved behov.