Bedrift

Omstilling- og endringsprosesser

Endring- og omstillingsprosesser som ikke gjøres på en god måte kan ha store negative konsekvenser for arbeidsmiljøet og produktivitet.

Vi bidrar med å sikre at prosessen blir gjennomført som planlagt samtidig som arbeidsmiljøet ivaretas.

Pris fra 1 195,- per time

sanity image

Hvorfor få bistand?

Ivareta arbeidsmiljøet

Omorganisering og endring i virksomheter kan være en stor belastning for arbeidsmiljøet. Med riktig tiltak kan arbeidsmiljøet ivaretas på en god måte og sikre at ansatte ikke får helseplager.

Sikre at mål med endringen oppnås

Ved bruk av gode tiltak vil man ikke bare sørge for ivaretagelse av ansatte og arbeidsmiljø, men også sikre at målsetningen med endring- og omstillingsprosessen oppnås og at endringene fører til ønsket resultat.

Redusere kostnader

Å forebygge mot uønskede hendelser sparer virksomheten for kostnader i form av sykefravær og redusert jobbtilfredshet hos de ansatte i ettertid. Studier viser at misnøye med omorganisering varer ofte opp til 2 år etter endt prosess.

Hvordan bistår vi med endring og omstilling?

Våre rådgivere har spisskompetanse på arbeidsmiljø og hvordan endring- og omstillingsprosesser kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte.

Ansatte som opplever ledelsen som støttende, inkluderende og rettferdig, som opplever at de får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å medvirke viser mindre grad av usikkerhet, er mer tilfreds på jobb og opplever mindre helseplager.

Dr.Dropin bistår før, underveis og etter endring med blant annet:

  • Risikovurdering av prosessene
  • Kompetanseheving for lederne
  • Prioritering av nødvendige tiltak
  • Oppfølging av enkelte ansatte
  • Konflikthåndtering
  • Støttesamtaler
  • Råd og veiledning i etablerte forum

Få uforpliktende tilbud

Fyll ut informasjonen og få tilbud på 5 minutter. Eller ring oss på 22 12 02 92.

Hvorfor velge oss?

Fornuftige priser

Få skreddersydd tilbud tilpasset deres behov til en god pris. Prøv risikofritt med fornøydhetsgaranti og uten bindingstid.

Moderne løsninger

Vi benytter moderne og digitale løsninger men er fysisk på plass ved behov. Slik sikrer vi effektiv ressursbruk og målrettede tiltak.

Datadrevet innsikt

Vi kombinerer kunnskapen til våre organsiasjonspsykologer og arbeidsmiljørådgivere med moderne digitale verktøy, som pulse-undersøkelser, for å sikre en datadrevet tilnærming og målstyring.

Hva annet kan vi bistå med?

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Oppfyll alle lovpålagte HMS-krav raskt og enkelt til en fornuftig pris. Søk opp bedriften din i skjemaet over eller ta kontakt dersom du ønsker hjelp med å forstå hvilke krav som gjelder for dere.

Lederstøtte

Våre HMS-rådgivere og organisasjonspsykologer kan bistå med mange ulike problemstillinger. Aktuelle temaer kan være alt fra kulturbygging til ivaretaretakelse av ansatte i stressende perioder. God håndtering av slike situasjoner vil bidra til redusert sykefravær, lavere turnover og økt produktivitet.

Helsetjenester for ansatte

Vi skreddersyr et tilbud slik at deres ansatte kan få rask helsehjelp når de trenger det. Hos Dr.Dropin Bedrift kan dine ansatte få tilgang til et bredt spekter av fysiske og digitale helsetjenester med kort ventetid og til fornuftige priser. Vår digitale løsning gjør at de ansatte kan booke time selv.

Kurs

Løft kompetansen blant de ansatte i bedriften din. Vi har både fysiske og digitale kurs til en fornuftig pris innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Vi hjelper dere med alt fra lærerike lederutviklingskurs og stressmestringskurs til livreddende førstehjelpskurs. Klikk for å lese mer eller ta kontakt med oss.

Se hvor mye du kan spare

Bruk kalkulatoren under og se hvor mye sykefravær koster bedriften din årlig. Kalkulatoren viser også hvor mye du kan spare ved å redusere fraværet.
Antall ansatte (årsverk)
Daglig kostnad per ansatt
Sykefravær
Ønsket sykefravær

Resultat

Totalt årlige kostnader med nåværende sykefravær
1 308 125
Totalt årlige kostnader med ønsket sykefravær
805 000

Reduseres sykefraværet til 4 %, øker bunnlinjen
503 125
Book gratis rådgivning