Bedrift

HMS-kurs for verneombud og AMU

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) spiller en sentral rolle i å ivareta de ansattes helse, sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen.

  • Lovpålagt
  • Digitalt
  • Tilpasset alle bransjer
sanity image
HMS-kurs for verneombud og AMU
40 timer
E-læring (digitalt)
NO
HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) er lovpålagt og vårt kurs gir en effektiv opplæring i HMS i henhold til krav 40-timers kravet i arbeidsmiljøloven.

Vårt digitale HMS-kurs passer for både verneombud og AMU-medlemmer, og kursdeltager mottar kursbevis på slutten av kurset. Ved endt kurs vil kursdeltager sitte igjen med grundig forståelse for:

  • Alle HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Verneombuds og AMUs HMS-rolle og hvordan de kan bidra til et godt HMS-arbeid i din bedrift
  • Regelverkskravene i teori og praksis, og viktigheten av et godt samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet

Vårt kurs passer for alle bransjer, inkludert renhold, rådgivende virksomhet, transport og logistikk, firsør og hudpleie, bygg og anlegg, hotel, restaurant og reiseliv.

3995,- per stk (ekskl. MVA)

Inkluderer

  • Kursbevis
  • Kursmateriell
  • Opptak

Kundescore:


Du kan bestille for deg selv eller andre i samme bedrift. Kursdeltager mottar invitasjon til kurs på e-post umiddelbart etter bestilling.
Kontakt en veileder

Vi tilbyr også

An image
4 timer
E-læring (digitalt)
NO

HMS-kurs for leder

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Les mer
An image
3 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Vold og trusler kurs

Kurset gjør ansatte tryggere med opplæring i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Dette praktiske kurset gir innføring i forebygging, håndtering og oppfølgning av hendelser relatert til vold og trusler.

Les mer
An image
2 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Ergonomikurs

Kurset gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Les mer