Bedrift

Sykefraværsoppfølging

Oppfølging av sykefravær er leders ansvar, men noen ganger kan det være saker som er litt mer sammensatte og komplekse. Da kan det være svært nyttig med en ekstern part som kan vurdere mulighetene og utfordringene.

Vi har spisskompetanse på sykefraværsoppfølging og lang erfaring med å bistå med å finne muligheter for å returnere til arbeid eller unngå lengre tids fravær.

Pris fra 1 195,- per time

sanity image

Hvorfor få bistand til sykefraværsoppfølging?

Kompetanseheving

Mange ledere mangler kompetanse på sykefraværsoppfølging og ved å få bistand fra spesialister sikrer man god oppføling for den enkelte, samt at lederen får økt kompetanse til å gjennomføre oppføling på egenhånd.

Redusert sykefravær

Med gode hjelpemidler og god dialog øker sannsynligheten for at den ansatte ikke blir sykemeldt, eller at lengden på sykefraværet reduseres. Se vår sykefraværskalkulator lengre ned.

Ivareta dine ansatte

Ivaretagelse av ansatte som kanskje er i en sårbar situasjon er spesielt viktig. Bistand fra rådgivere med spisskompetanse og gode verktøy hever kvaliteten på oppfølgingen og gir trygghet for den ansatte.

Hvordan bistår vi?

Dr.Dropin bistår i alle type sykefraværsoppfølginger i ulike bransjer og skreddersyr tilnærmingen til den enkelte leders og ansattes behov. Vi kan bistå med oppfølging av langtidssykemeldte, ansatte med gjentatt bruk av egenmelding og ansatte som står i risiko for å bli sykemeldt.

Oppfølging består ofte i:

  • Samtale med leder
  • Samtale med ansatt
  • Trepartssamarbeid
  • Arbeidsplassvurdering
  • Samarbeid med NAV og andre instanser som fastlege
  • Behandlingstiltak
sanity image

Få uforpliktende tilbud

Fyll ut informasjonen og få tilbud på 5 minutter. Eller ring oss på 22 12 02 92.

Hvorfor velge oss?

Fornuftige priser

Få skreddersydd tilbud tilpasset deres behov til en god pris. Prøv risikofritt med fornøydhetsgaranti og uten bindingstid.

Moderne løsninger

Vi benytter moderne og digitale løsninger men er fysisk på plass ved behov. Slik sikrer vi effektiv ressursbruk og målrettede tiltak.

Vi kan bedriftshelse

Vi er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste med dyktige rådgivere og erfarent helsepersonell som dekker hele landet digitalt og med reisende helseteam.

Se hvor mye du kan spare

Bruk kalkulatoren under og se hvor mye sykefravær koster bedriften din årlig. Kalkulatoren viser også hvor mye du kan spare ved å redusere fraværet.
Antall ansatte (årsverk)
Daglig kostnad per ansatt
Sykefravær
Ønsket sykefravær

Resultat

Totalt årlige kostnader med nåværende sykefravær
1 308 125
Totalt årlige kostnader med ønsket sykefravær
805 000

Reduseres sykefraværet til 4 %, øker bunnlinjen
503 125
Book gratis rådgivning

Hva annet kan vi bistå med?

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Oppfyll alle lovpålagte HMS-krav raskt og enkelt til en fornuftig pris. Søk opp bedriften din i skjemaet over eller ta kontakt dersom du ønsker hjelp med å forstå hvilke krav som gjelder for dere.

Lederstøtte

Våre HMS-rådgivere og organisasjonspsykologer kan bistå med mange ulike problemstillinger. Aktuelle temaer kan være alt fra kulturbygging til ivaretaretakelse av ansatte i stressende perioder. God håndtering av slike situasjoner vil bidra til redusert sykefravær, lavere turnover og økt produktivitet.

Helsetjenester for ansatte

Vi skreddersyr et tilbud slik at deres ansatte kan få rask helsehjelp når de trenger det. Hos Dr.Dropin Bedrift kan dine ansatte få tilgang til et bredt spekter av fysiske og digitale helsetjenester med kort ventetid og til fornuftige priser. Vår digitale løsning gjør at de ansatte kan booke time selv.

Kurs

Løft kompetansen blant de ansatte i bedriften din. Vi har både fysiske og digitale kurs til en fornuftig pris innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Vi hjelper dere med alt fra lærerike lederutviklingskurs og stressmestringskurs til livreddende førstehjelpskurs. Klikk for å lese mer eller ta kontakt med oss.