Bedrift

Bedriftshelsetjeneste (BHT) & HMS enkelt forklart

Dette er en enkel guide til å forstå HMS og bedriftshelsetjeneste (BHT).

Husk at HMS og BHT ikke trenger å være vanskelig. Som kunde hos oss får du hjelp med å oppfylle alle lovkrav og gratis tilgang til:

 • Fagbank
 • Innsiktsverktøy
 • Telefonrådgivning
sanity image

Bedriftshelsetjeneste kort forklart

En bedriftshelsetjeneste (BHT) hjelper bedrifter med HMS-arbeidet for å skape et godt arbeidsmiljø og fremme god arbeidshelse. Vi stiller med nødvendig spisskompetanse innen en rekke fagområder for å kunne bistå dere i en rekke ulike problemstillinger.

Du som arbeidsgiver er ansvarlig for HMS-arbeidet, mens bedriftshelsetjenesten har spisskompetanse for å bistå med dette.

Må vi ha bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Noen virksomheter har krav fra Arbeidstilsnet om å tilknytte seg en BHT basert på forhold og risikoer. Bruk vår bedriftssøker på toppen av siden for å se om dette gjelder dere.

Merk at også bedrifter som ikke er lovpålagt kan dra nytte av å være tilknyttet en BHT. Det er fordi gode HMS-tiltak har bevist positiv effekt på bunnlinjen ved redusert sykefravær og økt produktivtet gjennom bedre arbeidsmiljø. Se vår sykefraværskalkulator nederst på siden.

Godkjent av Arbeidstilsynet

All bedriftshelsetjenester må ha godkjenning av Arbeidstilsynet. Dette innebærer at vi dokumenter at vi innehar den riktige kompetansen til å kunne bistå bedrifter i HMS-arbeidet.

Dr.Dropin Bedrift er en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hva skal bedriftshelsetjenesten bistå med?

I følge Arbeidstilsynet skal BHT bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet. Det innevære blant annet:

 • Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 • Utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
 • Foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
 • Overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 • Foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
 • Informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • Oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Helt konkret hva betyr det at BHT minimum skal bistå med?

Helt konkret må deres BHT minimum bistå dere med

 • Godkjent BHT-kontrakt
 • Handlingsplan for året
 • Årsrapport for gjennomført arbeid

For å utarbeide en årlig handlingsplan må deres bedriftshelsetjeneste gjennomføre en grovkartlegging av deres HMS-arbeid. På bakgrunn av dette finnes det til tider mangler eller spesifikke HMS-krav knyttet til deres bransje, f.eks. Helsekontroll. Da kan dere selv velge og hvorvidt dere ønkser å benytte deres BHT til å gjennomføre lovpålagte tiltak eller søke hjelp internt eller fra andre eksterne parter.

Hvilke andre tilleggstjenester bør BHT også tilby?

I følge Arbeidstilsynet skal deres bedriftshelsetjeneste minst tilby følgende for å regnes som en seriøs aktør:

 • Bistand til det systematiske HMS-arbeidet
 • Arbeidsmedisin/arbeidshelse
 • Ergonomiske forhold
 • Yrkeshygiene
 • Organisatoriske forhold
 • Psykososiale forhold

Vi i Dr.Dropin Bedrift kan hjelpe dere med både minimumskravet og et komplett spekter av tilleggstjenester. I tillegg har vi en bred portefølje av frivillige helsetjenester dere kan velge å tilby deres ansatte.

HMS kort forklart

HMS er Helse (arbeidshelse), Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet og lovverket stiller krav til forholdene på arbeidsplassen hvor målsetningen er å sikre trygge arbeidsplasser. Det er krav om at bedrifter skal jobbe proaktivt og at arbeidet skal dokumenteres. Dette kravet fra Arbeidstilsynet kaller vi i bransjen for Internkontrollforskriften, men dette er enkelt og greit et pent ord for HMS nedsatt i systemer og rutiner.

Full kontroll over Internkontrollforskriften kan være krevede ettersom kravene varierer basert på bransje og størrelse. Uten hjelp krever det derfor mye tid og ressurser. Det er derimot enda mer ressurskrevende å ikke følge kravene, som du kan lese om lenger nede. Det lønner seg derfor å jobbe kontinuerlig med HMS, gjerne med bistand fra eksterne eksperter.

Hvordan komme i gang?

For å komme i gang med HMS-arbeidet rådgir vi våre kunder til å følge en enkel 5-stegs prosess. Vi bistår våre partnere hvert skritt av veien, og sørger for at de har nødvendig informasjon, tilgang på malverk og tilstrekkelig dokumentajon.

Trinn 1: Kom i gang (sett startdato, få oversikt over lover, sett HMS-mål og fordel ansvar internt)

Trinn 2: Kartlegg & Risikovurder (kartlegg rutiner, gjennomfør risikokartlegging, dokumenter arbeidet og opprett HMS-system)

Trinn 3: Lag en plan (identifiser tiltak for neste 12 måneder, gjerne i et HMS-årshjul)

Trinn 4: Gjennomfør identifiserte tiltak løpende

Trinn 5: Evaluer (årlig evaluering for å justere målsetning og kurs, samt identifisere nye tiltak)

Internkontrollen

Som vi allerede har nevnt er Internkontroll et pent ord for HMS nedsatt i systemer og rutiner, og er hva lovkravet fra Arbeidstilsynet baserer seg på. Med andre ord er det en salgs kvalitetssikringssystem for deres HMS-arbeid.

Du som leder er ansvarlig for innføring, motivasjon, implementering og korrekt opfølgning av Internkontrollen i din bedrift. Merk at Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens bransje, arbeidsoppgaver og størrelse. Uavhengig av dette er det et krav til at alle bedrifter skal jobbe systematisk med HMS.

Vi hjelper alle våre BHT-kunder med å tilpasse Internkontrollen etter deres bedrift, samt å sikre nødvendig dokumentasjon ved eventuelle tilsyn.

Roller i HMS-arbeidet

 • Leder: Din rolle som leder er å legge til rette for gode HMS rammer. Det er daglig leder som har det overordnede HMS-ansvaret i enhver virksomhet. Dette inkluderer at du tar initiativ, motiverer og følger opp arbeidet. Du har også et personlig ansvar for å ta et HMS-kurs for ledere som ikke kan delegeres
 • Verneombud: Lovpålagt i alle bedrifter over 10 ansatte. Verneombudet er talsmann for de ansatte og har ansvar for å fremme deres interesse når det gjelder arbeidsmiljø. Verneombudet har også en aktiv rolle i HMS arbeidet, f.eks. som deltager på vernerunder. Verneombudet må gjennomføre et HMS-kurs for verneombud.
 • AMU-møter: Lovpålagt i alle bedrifter over 50 ansatte. AMU-deltagere skal være pådrivere for HMS arbeidet, representere bred deltakelse og bidra som besluttende HMS organg. Alle AMU-deltagere må gjennomføre HMS-kurs for AMU-deltagere.

Tilsyn & Konsekvenser

Arbeidstilsynet gjennomfører stadig tilsyn, dette vil si at de besøker bedrifter for å sjekke at AML (arbeidsmiljøloven) overholdes. En del av dette er å kontrollere at HMS-kravene overholdes.

Arbeidstilsynet har de siste årene økt fokuset på tilsyn, og finner mangler i HMS-arbeidet ved en stor andel av tilsynene. Merk at det er flere former for tilsyn og at det ofte varsles på forhånd om besøk fra Arbeidstilsynet. Et typisk tilsyn varer i 1-4 timer.

Fra et HMS-perspektiv er system, håndbøker og annen dokumetnasjon kritisk. Dette er noe vi som bedriftshelsetjeneste hjelper deg med å ha på plass, blant annet gjennom vår digitale bedriftsportal.

Ved mangler eller brudd på regelverket får du pålegg fra Arbeidstisynet om å rette opp manglende innen en gitt dato. Dersom du ikke får fikset manglene før denne fristen vil du motta dagbøter. I ekstremtilfeller vil konsevensene bli stå store som stans av drift og/eller større bøter og fengsel.

Manglede HMS-arbeid fører også med seg andre konsekvenser. Alt fra høyere sykefravær og turnover, til dårligere produktivet, til i verste fall skader og dødsfall.

Hvorofr velge oss som deres BHT?

Oppfyll alle lovkrav

Dr.Dropin bistår virksomheter med å sikre at de opererer i henhold til alle gjeldene lover og forskrifter på en rask og enkel måte.

Økt HMS effekt

Med HMS-bistand fra oss får dere løsninger som fungerer i praskis. Dette gjør at dere bruker mindre tid, oppnår økt effekt og har riktig fokus.

Bedre og tryggere arbeidsmiljø

Vi avdekker områder som har potensiale for å forbedre arbeidsmiljøet, dette medfører redusert sykefravær og økt produktivitet. Vi bistår også med å redusere sjansen ulykker.

Sjekk om dere er pålagt bedriftshelsetjeneste

Se hvor mye du kan spare

Bruk kalkulatoren under og se hvor mye sykefravær koster bedriften din årlig. Kalkulatoren viser også hvor mye du kan spare ved å redusere fraværet.
Antall ansatte (årsverk)
Daglig kostnad per ansatt
Sykefravær
Ønsket sykefravær

Resultat

Totalt årlige kostnader med nåværende sykefravær
1 308 125
Totalt årlige kostnader med ønsket sykefravær
805 000

Reduseres sykefraværet til 4 %, øker bunnlinjen
503 125
Book gratis rådgivning

Vi i Dr.Dropin kan hjelpe med følgende

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Oppfyll alle lovpålagte HMS-krav raskt og enkelt til en fornuftig pris. Søk opp bedriften din i skjemaet over eller ta kontakt dersom du ønsker hjelp med å forstå hvilke krav som gjelder for dere.

Lederstøtte

Våre HMS-rådgivere og organisasjonspsykologer kan bistå med mange ulike problemstillinger. Aktuelle temaer kan være alt fra kulturbygging til ivaretaretakelse av ansatte i stressende perioder. God håndtering av slike situasjoner vil bidra til redusert sykefravær, lavere turnover og økt produktivitet.

Helsetjenester for ansatte

Vi skreddersyr et tilbud slik at deres ansatte kan få rask helsehjelp når de trenger det. Hos Dr.Dropin Bedrift kan dine ansatte få tilgang til et bredt spekter av fysiske og digitale helsetjenester med kort ventetid og til fornuftige priser. Vår digitale løsning gjør at de ansatte kan booke time selv.

Kurs

Løft kompetansen blant de ansatte i bedriften din. Vi har både fysiske og digitale kurs til en fornuftig pris innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Vi hjelper dere med alt fra lærerike lederutviklingskurs og stressmestringskurs til livreddende førstehjelpskurs. Klikk for å lese mer eller ta kontakt med oss.