Bedrift

Lær mer om HMS & Bedrifthelse – helt gratis

God arbeidshelse starter med å forstå hva som gir god arbeidshelse. Bli en mester på HMS ved å benytte deg av våre gratise ressurser.

  • Artikler
  • Webinarer
  • Verktøy
sanity image
An image

Gratis webinar: HMS enkelt forklart

8 enkle trinn for å forstå HMS.

An image

Artikkel: Bedriftshelsetjeneste (BHT) & HMS enkelt forklart

En enkel guide til å forstå HMS og bedriftshelsetjeneste (BHT).

An image

Verktøy: Sykefraværskalkulator

Gjør en enkel utregning på sykefraværet på din arbeidsplass!

An image

Verktøy: HMS-sjekkliste

Finn ut om du oppfyller alle HMS-lovkrav!

An image

Artikkel: Hvordan redusere sykefraværet?

Lær om hvilke tiltak kan du gjøre for å redusere sykefraværet på din arbeidsplass.

An image

Artikkel: Hva er HMS?

Få en innføring i HMS og hvordan du kan videreføre det i din bedrift.

An image

Article: HMS Risk Assessment

Step-by-step guide for HMS risk assessment and what we, as a company providing occupational health services, can assist with.

An image

Article: Measures for reducing sick leave

Reducing sickness at the workplace with these simple steps.

An image

Who is required to have Occupational Health Service?

Find out who in required to have occupational health services and what the requirements are for your company.

An image

Artikkel: Internkontrollforskriften

Hva er internkontrollforskriften og hva trenger du å vite om den?

An image

Article: Work related stress

Enkle trinn og råd til hvordan du kan redusere arbeidsrelatert stress.

An image

Article: HMS-manual

What is HMS-manual and how to make one for your company

An image

Article: Labour Inspection Authority inspection

Find out everything you need to know about the inspection process.

An image

Article: HSE certification

Easy walk though of what HSE certification is and why it might be important for you organization.

An image

Article: What is Occupational Health Service?

Read about our step by sted guide on occupational health services.

An image

Article: Inspections by the Labor Inspection Authority

Easy step by step on how to prepare for an inspection from the labour inspection authority.

An image

Article: Systematic HSE Work

Best practice and examples on systematic HSE process.

An image

Article: What is an HSE card?

Find out everything you need about HSE cards is and who needs to have it.

An image

Artikkel: Manglende overholdelse av HMS-lovkrav

Quick explanation of the Non-compliance with HSE legal requirements and consequences.

An image

Artikkel: Hva betyr HMS?

Lær om hva som ligger bak begrepene Helse, Miljø og Sikkerhet.

An image

Artikkel: Optimal Avviksregistrering

Lær hvordan du skal bygge en verdiskapende avvikskultur i din Bedrift