Bedrift

Slik unngår din bedrift bøter og straff

Lovgivningen som regulerer HMS er utviklet for å beskytte ansattes helse og velvære samtidig som man ivaretar miljøet. Det er imidlertid mange bedrifter som ikke tar disse lovene på alvor eller forsømmer sine HMS-forpliktelser. Under forklarer vi konsekvensene av å ikke overholde HMS-lovkrav og gir noen nyttige tips til hvordan din bedrift enkelt kan unngå bøter og straff.

sanity image

Konsekvensene av Manglende Overholdelse

Konsekvensene av å ikke møte lovkrav

 • Bøter og sanksjoner: En av de mest åpenbare konsekvensene av manglende HMS-overholdelse er bøter og sanksjoner. Myndigheter som Arbeidstilsynet kan ilegge betydelige bøter dersom en bedrift bryter HMS-lovgivningen. Disse bøtene kan utgjøre en alvorlig økonomisk byrde for bedriften.
 • Tap av omdømme: Manglende overholdelse av HMS-lovgivningen kan føre til negativ omtale i media og blant kunder, partnere og ansatte. Dette kan skade bedriftens omdømme og tillit.
 • Risiko for arbeidsulykker: HMS-lover og forskrifter er utformet for å forhindre arbeidsulykker. Manglende overholdelse øker risikoen for skader og ulykker blant ansatte, noe som kan føre til rettssaker og kompensasjonskrav.
 • Juridiske konsekvenser: Alvorlige brudd på HMS-lovgivningen kan føre til rettslige konsekvenser, inkludert erstatningssøksmål fra ansatte som er skadet på arbeidsplassen.

Tips for å unngå bøter og straff

 • Forstå og overhold regelverket: Det første skrittet er å bli kjent med og forstå de relevante HMS-lovene og forskriftene som gjelder for din bransje. Hold deg oppdatert på eventuelle endringer i lovgivningen.
 • Utvikle en HMS-policy: Opprett en klar og omfattende HMS-policy for din bedrift. Dette dokumentet bør tydelig beskrive målene, retningslinjene og prosedyrene for HMS i organisasjonen.
 • Opplæring og bevissthet: Sørg for at alle ansatte er grundig opplært i HMS-krav og praksis. Dette inkluderer opplæring for å identifisere farer og rapportere potensielle risikoer.
 • Regelmessige inspeksjoner og revisjoner: Gjennomfør jevnlige interne inspeksjoner og revisjoner for å identifisere og rette opp i potensielle brudd på HMS-krav.
 • Samarbeid med tilsynsmyndigheter: Hvis inspektører fra Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter besøker bedriften din, samarbeid med dem og gi all nødvendig informasjon.
 • Kontinuerlig forbedring: HMS bør være en kontinuerlig prosess. Evaluer og forbedre HMS-praksis basert på tilbakemeldinger, erfaringer og endringer i lovgivningen.
 • Involver ansatte: Oppfordre ansatte til å delta aktivt i HMS-arbeidet ved å rapportere farer og bidra til å utvikle og forbedre HMS-prosedyrer.

Ta kontakt med en av våre rådgivere om du tror din bedrift ikke har overholdt lovkrav eller om du trenger bistand til å sikre at lovkrav blir overholdt i fremtiden!

Snakk med oss