Bedrift

Optimal avviksregistrering - Hvordan bygge en verdiskapende avvikskultur i din Bedrift?

Å opprettholde en effektiv avvikskultur er avgjørende for enhver virksomhet som ønsker å forbedre seg kontinuerlig og minimere risiko. Kunnskap, engasjement og enkle systemer for avviksregistrering er viktig for å hjelpe din bedrift med å etablere og vedlikeholde en sunn avvikskultur, som fører til reell forbedring og verdiskapning.

sanity image

Verdiskapning gjennom Avviksregistrering

Å investere i en effektiv avviksregistreringsprosess er ikke bare lovpålagt, det er også en viktig kilde til verdiskapning for din bedrift. Ved å identifisere og håndtere avvik på en systematisk måte, kan din bedrift forbedre kvaliteten, redusere risiko og øke effektiviteten. Vår løsning sikrer at du har kontroll og oversikt over avvikene i din bedrift, slik at du kan iverksette målrettede tiltak for å forhindre gjentakelse.Hvordan skape en god avvikskultur?

Ingen registrerte avvik betyr ikke at det ikke er avvik i din bedrift. Det er et tydelig tegn på dårlig avvikskultur. Alle bedrifter har avvik og dere kan skape en vellykket avvikskultur ved å fokusere på fire viktige faktorer:

  • Kunnskap og engasjement: Det er viktig at alle ansatte forstår betydningen av avviksregistrering og føler seg engasjert i prosessen. Det kan du gjøre ved å øke kunnskapen hos dine ansatte om hva et avvik kan være hos din bedrift og informere om hvorfor det er til nytte for dere som bedrift.
  • Enkel tilgang til registrering: Det er viktig å senke terskelen for at deres ansatte kan registrere avvik. Enkel tilgang uten innlogging til et forståelig avvikssystem, samt at registreringen kan skje via både mobil og PC, er gode tiltak for å senke terskelen.
  • Effektiv behandling av avvik: Registrerte avvik må behandles grundig og effektivt for å sikre at tiltak blir iverksatt for å forhindre gjentakelse. Å belyse ovenfor de ansatte at avvikene faktisk behandles, at det gjennomføres tiltak og at det har en betydning for selskapet er viktig for god avvikskultur. Da er det også sentralt at de som behandler avviket har enkle metoder for å følge opp med tiltak og faktisk lukke avvik.
  • Datainnsikt og analyse: Å bruke innsikten man får fra avvikene til analyse og bakgrunn for hvilke fokusområder man har i bedriften gir god avvikskultur. Dette synliggjør verdien med å registrere og behandle avvik.Hvordan vi bistår med å etablere god avvikskultur

Tilgang til digitalt Avvikssystem

Vi gir tilgang til vår brukervennlige avviksløsning, som gjør det enkelt å registrere, behandle og følge opp avvik.

Opplæring og kompetanseheving

Vi tilbyr opplæring og kompetanseheving for ansatte og ledere i avviksregistrering og -behandling.

Utvikling av rutiner

Vi hjelper med å utvikle og implementere gode rutiner for avviksregistrering og -behandling, skreddersydd til din bedrifts behov.

Tiltaksforslag basert på historikk og analyse

Vi gir konkrete tiltaksforslag for å forhindre avvik basert på historisk data og analyser av avviksmønstre.

Avsluttende Tanker

En vellykket avvikskultur er ikke bare en fordel for din bedrift, det er en nødvendighet i dagens konkurranseutsatte marked. Dr.Dropin Bedrift tilbyr støtte og ekspertise for å hjelpe din bedrift med dette, slik at du får den støtten og ekspertisen du trenger for å etablere og opprettholde en effektiv avvikskultur som vil bidra til å styrke din bedrifts konkurranseevne og bærekraft på lang sikt.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med avviksregistrering og verdiskapning!