Bedrift

Hva er internkontrollforskriften?

Trenger du en oversikt over hva internkontrollforskriften er? Tre enkle spørsmål og svar gir deg basisen.

sanity image

Hva er internkontrollforskriften?

Internkontrollforskriften bestemmer hvordan du skal jobbe systematisk med HMS-arbeidet, slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhet-lovgivningen oppnås.

Hva er formålet med internkontrollforskriften?

Internkontrollforskriften skal fremme forbedringsarbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Hvem gjelder internkontrollforskriften for?

Internkontrollforskriften gjelder enkelt forklart alle virksomheter som er underlagt Arbeidsmiljøloven. Dette er så å si absolutt alle virksomheter i Norge