Bedrift

Hva menes med “helse” i HMS?

Helse er arbeidshelse. Altså hvilken påvirkning arbeidet har på din helse, men også motsatt. Det handler om skader du kan pådra deg på jobb, slitasjen arbeidet kan gi på helsen din og sykdom du får av arbeidet.

Hva menes med “miljø” i HMS?

Miljø handler både om det fysiske, psykiske og sosiale miljøet, samt det ytre miljøet som du er omgitt av på jobb.

Hva menes med “sikkerhet” i HMS?

Sikkerhet handler om beskyttelse av både menneskene på jobb, materiell og naturen vi omgir oss i.