Bedrift

Reduser sykefraværet med noen enkle grep

Vi hjelper deg med å gi dine ansatte bedre helse og ivareta de ved sykdom. Du kan redusere kostnader knyttet til sykefravær med blant annet disse tjenestene:

 • HMS-rådgivning – for godt forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøundersøkelser og annen kartlegging
 • Bistand til å utarbeide gode rutiner
 • Opplæring og kursing for ledere og ansatte
 • Bistand med individuell sykefraværsoppfølging
 • Ekspertbistand


sanity image

Sykefravær er en økonomisk belastning for mange bedrifter

En ukes sykefravær koster bedriften over 17.000 kr! Sykefravær er en enorm belastning, økonomisk og sosialt for bedriften og de ansatte.

Sykefraværet i Norge er generelt høyt og ligger nå på 6,75% i gjennomsnitt i Norge. En reduksjon på 1 prosentpoeng gir en besparelse på over 1.000.000 kroner i en bedrift med 50 ansatte. Det er store gevinster ved å redusere sykefraværet også i form av forbedret arbeidsmiljø og forbedret helse for de ansatte. Dette gir igjen økt produktivitet, lavere turn-over og forbedret kvalitet i bedriften.

Enkle grep for å redusere sykefraværet

Det er naturlig å ha noe sykefravær, men mye av sykefraværet kan reduseres ved å gjøre noen grep i bedriften.

 1. Sikre gode rutiner for oppfølging av sykefravær – sørg for tett oppfølging
 2. Øk kompetansen til de som følger opp sykefraværet – gi de verktøyene de trenger
 3. Kartlegg risikoer for sykefravær og jobb proaktivt med tiltak for å forhindre sykefravær
 4. Tidlig hjelp til ansatte reduserer sjansen for langtidsfravær
 5. Jobb for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø

Ivareta dine ansatte før og når sykdom oppstår

I Dr. Dropin kan vi bistå med å redusere ditt sykefravær og øke deres nærvær. Med høy kompetanse på helse og arbeidsliv har vi verktøyene som skal til for å ivareta dine ansatte når sykdom oppstår, sikre retur til arbeid så raskt som mulig og forhindre langtidsfravær.

Vi hjelper deg med å gi dine ansatte bedre helse og ivareta de ved sykdom med blant annet disse tjenestene:

 • HMS-rådgivning – for godt forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøundersøkelser og annen kartlegging
 • Bistand til å utarbeide gode rutiner
 • Opplæring og kursing for ledere og ansatte
 • Bistand med individuell sykefraværsoppfølging
 • Ekspertbistand

Vi bistår med forebyggende helsehjelp

Vi kan også bistå med forebyggende helsetjenester for å minimere risikoen for å utvikle plager som fører til sykefravær

 • Videolege – rask helsehjelp døgnet rundt
 • Videopsykolog – for tidlig hjelp ved første tegn til stress
 • Fysikalsk behandling – med en gang smerten oppstår
 • Bedriftstrening – forebygg mot smerte og skader