Bedrift

Hva er HMS?

Lurer du på hva HMS er? Her får du det raskt forklart med relevante spørsmål og svar.

sanity image

Hva er HMS?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet.

Helse er arbeidshelse. Altså hvilken påvirkning arbeidet har på din helse, men også motsatt. Det handler om skader du kan pådra deg på jobb, slitasjen arbeidet kan gi på helsen din og sykdom du får av arbeidet.

Miljø handler både om det fysiske, psykiske og sosiale miljøet, samt det ytre miljøet som du er omgitt av på jobb.

Sikkerhet handler om beskyttelse av både menneskene på jobb, materiell og naturen vi omgir oss i.

Ønsker du å finne ut av hvorvidt du oppfyller alle lovkrav? Benytt deg av vårt HMS-verktøy!

Hva er typisk inndeling av HMS?

HMS er fordelt på disse fire områdene:

  • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, som er typisk lys, støy, temperatur, kjemikalier og biologisk materiale.
  • Psykososialt arbeidsmiljø, for eksempel stress, det sosiale kollegiale samarbeidet og ledelse.
  • Det organisatoriske arbeidsmiljøet handler om tilrettelegging, typ tidspress og rolleavklaring
  • Det ergonomiske arbeidsmiljøet, som handler om hjelpemidler du har, for eksempel ved ensidig arbeid og hvilke verktøy du bruker for å gjøre jobben din.

Hvorfor er HMS viktig?

HMS er viktig – først og fremst for at vi skal være helt trygge på jobb, og at vi ikke skal få skader eller bli syke av å være der.

Men det er også viktig fordi et godt arbeidsmiljø faktisk gir positive effekter, som at folk trives på jobb. Trivsel har veldig mye å si for hvordan kvaliteten på arbeidet som utføres faktisk er, og man kan se det på produktivitet, kvalitet og mye annet, for eksempel sykefravær.

Hvorfor er HMS-arbeid lovbestemt?

HMS-arbeid er lovbestemt fordi vi har arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven sier at vi skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Har du kontroll på din HMS?

Last ned sjekkliste

Er HMS kostbart?

HMS er ikke kostbart i forhold til hva du får igjen for å jobbe med det.

For det første er det ganske liten tid man faktisk trenger å legge i HMS-arbeidet for å gjøre det som må gjøres. Og for det andre: Hvis du virkelig jobber proaktivt med HMS-arbeidet, så vil avkastningen være, relativt sett i forhold til investeringen det er, veldig mye større. Vi vet at du får i hvert fall to kroner igjen per krone du investerer i HMS, og opptil ti kroner.

Sykefravær er et godt eksempel hvor du kan få igjen veldig mye penger. Du kan tro at 50.000 kroner for en HMS-rådgiver høres mye ut, men så sitter du kanskje igjen med sparte kostnader på flere millioner.Hvem har ansvaret for HMS på arbeidsstedet?

Det er alltid daglig leder som har ansvaret for HMS-arbeidet på arbeidsplassen, men oppgaver kan delegeres.

Hvis dere er over ti ansatte, så skal man ha et verneombud. Verneombudet er ikke ansvarlig, men skal få lov til å medvirke.


Hva er HMS-verktøy?

HMS-verktøy kan være alt fra et HMS-system som samler alt som har med HMS-arbeid å gjøre. Men det kan også være så enkelt som malverk for å gjøre risikovurderinger, sette opp årsplan, sjekklister og diverse.

Hva er internkontroll i HMS?

Internkontroll i HMS er egentlig bare et system du skal ha for å følge opp HMS-arbeidet i bedriften. Også er det internkontroll-forskriften som definerer hva systemet på et minimum må inneholde.

Hva skal dokumenteres i HMS-arbeid?

Dette er definert i internkontroll-forskriften. Målsetningene for HMS-arbeidet. Det er oversikt over organisasjonen og hvem som har de ulike ansvarsoppgavene innenfor HMS-arbeidet, risikovurdering, avviksregistrering og rutiner for dette, samt hvordan du skal dokumentere og hvordan du følger opp systemet.

HMS-kurs

Hva er et HMS-kurs?

Et HMS-kurs inneholder den kompetansen og innsikten du må ha i din HMS-rolle. Alt fra lovverk til gode forslag for hvordan å gjennomføre dette.

Hvem må ha HMS-kurs?

Leder, verneombud og alle som sitter i arbeidsmiljøutvalg-møter (AMU) må ha et HMS-kurs. Ledere skal bare ha åtte timers HMS-kurs, mens verneombud og AMU skal ha førti timers kurs.Hva gjør en HMS-rådgiver?

En ekstern HMS-rådgiver har innsikten og kompetansen om alt som har med HMS å gjøre i din virksomhet. Rådgiveren veileder og rådgir på hvordan virksomheten kan oppfylle alle krav og ikke minst jobbe forebyggende.

Hva menes med systematisk HMS-arbeid?

Systematisk HMS-arbeid er så enkelt som at alt skal være satt i et system som viser hvordan du jobber med HMS i løpet av året.