Bedrift

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste og hvilke krav gjelder for din bedrift?

Bedriftshelsetjeneste (BHT) spiller en essensiell rolle i å ivareta helsen, miljøet og sikkerheten til ansatte i norske organisasjoner. Men hvem er egentlig lovpålagt å ha tilknytning til en bedriftshelsetjeneste? Under kan du finne ut av hvem som er underlagt kravet om å ha BHT-tjenester i Norge, hvorfor dette er viktig og hva som gjelder for din bedrift!

sanity image

Hvem må være tilknyttet BHT og hva gjelder for dere?

Hva er en Bedriftshelsetjeneste?

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som tilbys for å bidra til å fremme og opprettholde en trygg og helsefremmende arbeidsplass i Norge. Dette inkluderer å identifisere og håndtere helsefarer og risikoer knyttet til arbeidet, samt å tilby ansatte nødvendig medisinsk oppfølging og rådgivning om helse og sikkerhet.

Hvilke bedrifter er lovpålagt å ha tilknytning til en bedriftshelsetjeneste?

I Norge er kravene for å ha tilknytning til en bedriftshelsetjeneste regulert gjennom Arbeidsmiljøloven. Her er noen av de viktigste gruppene som er lovpålagt å ha tilknytning til en BHT:

  • Bedriftsstørrelse: For store norske bedrifter, vanligvis de med flere hundre ansatte, er det et klart krav om å ha en formell tilknytning til en BHT.
  • Risikofaktorer: Bransjer med høy risiko, som bygge- og anleggssektoren, petroleumsindustrien og kjemisk industri, er også underlagt krav om BHT-tjenester uavhengig av størrelsen på organisasjonen.
  • Spesifikke oppgaver: Noen yrker og arbeidsoppgaver som utsetter arbeidstakerne for spesielle risikoer, for eksempel dykking eller arbeid med farlige kjemikalier, kan også kreve tilknytning til en BHT.
  • Arbeidsmiljøloven: Arbeidsmiljøloven i Norge fastsetter kravene til BHT-tjenester og bestemmer hvilke organisasjoner og situasjoner som faller inn under disse kravene.

Vi hjelper deg med å møte lovkrav raskt og enkelt. Ved å kjøpe Grunnpakken vår møter du tilknytningskravet til en BHT-leverandør og du dekker de fleste andre lovkravene.

Les mer om BHT-Grunnpakken vår

Hvorfor er tilknytning til en bedriftshelsetjeneste viktig?

Å ha tilknytning til en bedriftshelsetjeneste gir flere viktige fordeler for norske bedrifter:

  • Helse og Sikkerhet: BHT hjelper med å identifisere og håndtere helsefarer og risikoer på arbeidsplassen i Norge, noe som reduserer sjansen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer.
  • Overholdelse av lover og forskrifter: Ved å ha en BHT tilknyttet, sørger norske bedrifter for at de overholder de gjeldende HMS-lovene og -forskriftene.
  • Opplæring og rådgivning: BHT gir opplæring og rådgivning til ansatte om hvordan de kan jobbe trygt og helsefremmende.
  • Krisesituasjoner: I tilfelle av nødsituasjoner eller ulykker, kan BHT bidra til rask og effektiv håndtering av situasjonen.

Må din bedrift ha bedriftshelsetjeneste og hvilke lovkrav gjelder for dere?

Under kan du finne ut av om din bedrift er lovpålagt tilknytning til en bedriftshelsetjeneste. Deretter kan bedriftshelsetjeneste-leverandøren dere velger hjelpe dere med å kartlegge hvilke andre lovkrav dere er pålagt, og kartlegge bedriften deres sammen med dere, slik at dere har oversikt over hva som må gjøres for å være compliant.

Søk opp lovkravene til din bedrift her