Bedrift

Lederstøtte tilpasset det moderne arbeidsliv

Reduser sykefraværet og øk produktiviteten i selskapet ditt med hjelp fra våre dyktige HMS-rådgivere og organisasjonsspsykologer. Arbeid med ledelse og arbeidsmiljø har bevist stor effekt på lønnsomhet.

  • Rådgivning og digitale verktøy til fornuftige priser
sanity image

Hva kan vi bistå med innen ledelse- og arbeidsmiljørådgivning?

An image

Reduser sykefraværet

Reduser sykefraværet og øk produktiviteten med hjelp fra våre dyktige HMS-rådgivere og organisasjonspsykologer. Vi bistår proaktivt med forslag og gjennomføring av konkrete, effektive tiltak.

An image

Sykefraværsoppfølgning

Våre rådgivere kan bistå med strukturert oppfølgning av ansatte som er eller står i fare for å bli sykemeldt. Vi lager individuelt tilpassede planer med utgangspunkt i konkrete verktøy og sjekklister.

An image

Arbeidsmiljø & kulturbygging

Våre rådgivere kan bistå med styrking av arbeidsmiljøet og bedriftskulturen. Mange kostbare og belastende problemer stammer fra manglende kunnskap og forståelse for felles retning, klar rolleforståelse og en felles kulturtilhørighet. Ved å proaktivt utrede og gjennomføre arbeidsmiljøtiltak bidrar bedriften til å unngå tunge personalsaker, konflikter og høyt sykefravær.

An image

Lederutvikling

Våre organisasjonspsykologer kan bistå ledere i store og små bedrifter med ledelse i en kompleks hverdag. Alle som har hatt en god leder husker hvordan det føles. Man blir motivert til å yte det lille ekstra når man føler seg sett og verdsatt for innsatsen man legger ned. Ved å øke fokus på lederutdanning i deres organisasjon kan dere øke produktivitet, trivsel og unngå unødig sykefravær.

An image

Mental helse på arbeidsplassen

Livet har opp- og nedturer, og terskelen kan være høy for å snakke om det. Ledere og ansatte på arbeidsplassen kan fra tid til annen møte på mentale utfordringer som svekker deres arbeids- og livsglede. Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger og rådgivning for både ledere og medarbeidere slik at man kan komme seg raskere gjennom slike utfordringer på en styrket måte.

An image

Konflikthåndtering

Vi bistår bedrifter som en uavhengig tredjepart når konflikter har eller er i ferd med å oppstå. Våre rådgivere har bred kunnskap om arbeidsmiljøloven og lang erfaring fra en rekke konfliktsaker. I tillegg til økt kompetanse hjelper det ofte å involvere en nøytral part for å veilede i prosessen slik at konflikten enklere kan medføre læring og empati for hverandres synspunkter.

An image

Omstilling- og endringsprosesser

Omstilling- og endringsprosesser forekommer stadig hyppigere i det moderne arbeidsliv, og oppleves ofte utfordrende for både medarbeidere og ledere. Våre rådgivere kan bistå både med planlegging og gjennomføring av endringsprosesser ved hjelp av bred kunnskap om lovverk, mental helse og arbeidsmiljø.

Hvorfor velge oss?

Fornuftige priser

Få skreddersydd tilbud tilpasset deres behov til en god pris.
Prøv risikofritt med fornøydhetsgaranti og uten bindingstid.

Moderne løsninger

Vi benytter moderne og digitale løsninger men er fysisk på plass ved behov. Slik sikrer vi effektiv ressursbruk og målrettede tiltak.

Vi kan bedriftshelse

Vi er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste med dyktige rådgivere og erfarent helsepersonell som dekker hele landet digitalt og med reisende helseteam.

Møt noen av våre dyktig rådgivere

An image

Bedriftsrådgiver Solveig Engebretsen-Hole

Solveig er utdannet ergoterapaut med spisskompetanse på systematisk HMS-arbeid og sykefravær. Hun har jobbet som HMS-rådgiver for større, landsdekkende virksomheter hvor fokus har ligget på å etablere og vedlikeholde godt systematisk HMS-arbeid for å sikre et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. Godt systematisk HMS-arbeid skaper grunnlaget for et friskt arbeidsliv, med motiverte og produktive ansatte som trives på jobb.

An image

Organisasjonspsykolog Rebekka Egeland

Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse

An image

Arbeidsmedisiner Kjersti Hjelle

Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse

Digitale løsninger

Vår bedriftspotal gir full oversikt over deres rådgivningstjenester. I tillegg får dere tilgang til fagbank, dokumenter og innsiktsverktøy.

Videre sørger våre digitale løsninger for at de ansatte får rask digital helsehjelp når de trenger det og fysiske tjenester ved behov. De ansatte kan booke time selv i på web eller i app og velge blant en rekke helsetjenester – enkelt og helt administrasjonsfritt.

sanity image

Se hvor mye du kan spare

Bruk kalkulatoren under og se hvor mye sykefravær koster bedriften din årlig. Kalkulatoren viser også hvor mye du kan spare ved å redusere fraværet.
Antall ansatte (årsverk)
Daglig kostnad per ansatt
Sykefravær
Ønsket sykefravær

Resultat

Totalt årlige kostnader med nåværende sykefravær
1 308 125
Totalt årlige kostnader med ønsket sykefravær
805 000

Reduseres sykefraværet til 4 %, øker bunnlinjen
503 125
Book gratis rådgivning

Få uforpliktende tilbud

Fyll ut informasjonen og få tilbud på 5 minutter. Eller ring oss på 22 12 02 92.