Bedrift

Sick leave costs companies millions

Sykefravær har betydelige konsekvenser for norsk arbeidsliv, inkludert økonomiske tap, belastning på arbeidsmiljøet og redusert produktivitet. Det påvirker også samfunnet gjennom økte trygdeytelser og begrenset økonomisk vekst.

Under finner du effektive tiltak for å redusere sykefravær og skape et sunt arbeidsmiljø. Fra forebygging og fleksibilitet til oppfølging - få inspirasjon til å styrke trivsel og produktivitet blant ansatte.

sanity image

Simple steps that reduces sickness leave

Å redusere sykefraværet trenger ikke alltid å være komplisert eller kostbart. I denne artikkelen utforsker vi enkle og praktiske tiltak som bedrifter kan implementere for å redusere sykefraværet blant de ansatte. Fra en helsefremmende arbeidskultur til ergonomiske tilpasninger og effektiv kommunikasjon, oppdag hvordan små endringer kan ha stor innvirkning.


Fokus på forebygging:

Forebygging er nøkkelen til å redusere sykefravær. Oppfordre til en helsefremmende kultur på arbeidsplassen, der forebyggende tiltak og sunne vaner blir verdsatt. Tilby informasjon og ressurser om sunn livsstil, kosthold, fysisk aktivitet og stressmestring. Les mer om våre ansattgoder som kan være med på å forebygge sykefravær hos dine ansatte.

Fleksibilitet og tilrettelegging:

Fleksible arbeidsordninger og tilrettelegging kan bidra til å redusere sykefraværet. Vurder mulighetene for alternative arbeidstidsordninger, hjemmekontor eller tilpasninger for ansatte med spesielle behov. Dette kan bidra til bedre arbeids-balanse og redusert stress. Les mer om arbeidsplasstilpassning her:

Fokus på arbeidsmiljøet:

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å redusere sykefravær. Skap en kultur preget av respekt, inkludering og støtte. Oppmuntre til åpen kommunikasjon, gi ansatte mulighet til å uttrykke bekymringer og skape mekanismer for konfliktløsning. Et positivt og støttende arbeidsmiljø kan bidra til å opprettholde god helse og trivsel. Les mer om hvordan du øker trivselen på arbeidsplassen her:

Fremme arbeidslivets kvalitet:

Arbeidslivets kvalitet handler om å skape et arbeidsmiljø som er meningsfylt, utfordrende og givende. Gi ansatte mulighet til personlig og faglig utvikling, anerkjenn deres innsats og skap en kultur der arbeidet oppleves meningsfullt og verdsatt. Det vil være oppturer og nedturer for alle dine ansatte, og ofte kan det være ulike årsaker for dette. Skap et godt psykososialt miljø hvor det er åpenhet rundt ansattes mentale helse, og om nødvendig tilby tilrettelegging og bistand. Du kan lese mer om mental helse på arbeidsplassen her:

Håndtere arbeidsbelastning:

Overbelastning av arbeidsoppgaver kan være en viktig årsak til sykefravær. Vær oppmerksom på arbeidsbyrden hos de ansatte, fordel oppgaver jevnt og vurder om det er nødvendig å justere ressursfordelingen. Ha også fokus på å skape en balanse mellom arbeid og fritid, og oppfordre til opprettholdning av sunne arbeidsrutiner. Du kan tilby dine ansatte kurs som kan være med på å redusere overbelastning og stress.

Kontinuerlig oppfølging:

Oppfølging er nøkkelen til å redusere sykefravær og opprettholde et sunt arbeidsmiljø. Vær oppmerksom på tidlige tegn på stress eller helseproblemer blant de ansatte, og tilby støtte og veiledning. Oppfordre til regelmessige samtaler om trivsel og helse, og skap en åpen dialog der ansatte kan dele sine bekymringer og behov. Trenger du bistand til hvordan du skal gå frem for å skape en dialog med dine ansatte, eller har et behov for lederutvikling og støtte, kan du lese mer om hvordan våre rådgivere kan bistå deg her:

Vi håper at disse tipsene vil være nyttige for dere i arbeidet med å redusere sykefraværet og skape et sunt og produktivt arbeidsmiljø. Ved å prioritere forebygging, fleksibilitet, arbeidsmiljø og oppfølging, kan dere oppnå positive resultater både for de ansatte og for bedriften som helhet.

Vi er her for å støtte dere i denne prosessen. Hvis dere trenger hjelp eller har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.