Bedrift

Prisliste bedriftshelsetjeneste (BHT)

Som bedriftshelsetjeneste kunde hos Dr.Dropin Bedrift får du rask tilgang på et komplett utvalg av tilleggstjenester ved behov. Se full prisliste under.

sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste

Prisliste BHT rådgivning

HMS-rådgivning

1.195,- per time

Deres faste HMS-rådgiver gir bistand, anbefalinger og råd knyttet til deres HMS-behov. Våre erfarne fagfolk tilbyr skreddersydd rådgivning som gir dere en trygghet i HMS-arbeidet.

Les mer her

Spesialistrådgivning

1.595,- per time

Våre erfarne spesialister kan bistå med en rekke ulike problemstillinger. Vi har blant annet spesialister innen AKAN, Arbeidsmedisin, Funksjonsvurdering, Organisasjonspsykologi og Yrkeshygiene.

Les mer her

Risikovurdering

3.195,- per stk

Deres dedikerte HMS-rådgiver hjelper med å identifisere risikoer i arbeidsmiljøet, med mål om å redusere og/eller eliminere risikoene.

Les mer her

Vernerunde

3.195,- per stk

Vernerunde er et effektivt verktøy for å kontrollere det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Med hjelp fra deres dedikerte HMS-rådgiver kan dere enkelt sikre at vernerunden bidrar til å unngå sykdom og skader på på arbeidsplassen.

Les mer her

HMS-gjennomgang

8.495,- per stk

Få bistand fra deres dedikerte HMS-rådgiver til en gjennomgang av deres compliance opp mot Internkontrollforskriften (HMS-lovkravet). Pris inkluderer fullstendig gjennomgang og rapport.

Les mer her

Kriseberedskap 24/7

Etter avtale

Vi tilbyr 24/7 kriseberedskapstjeneste. Tjenesten inkluderer tilgang til døgnåpen helsetelefon, med viderekobling til krisepsykolog og/eller beredskapssentral (med utrykningsmulighet).

Les mer her

Prisliste helsetjenester for bedrifter (målrettet)

Helsekontroll

Fra 1.595,- per stk

Vi gjennomfører helsekontroller på deres arbeidsplass eller i nærmeste Dr.Dropin klinikk, behov avklares med deres HMS-rådgiver. Vi tilbyr både Arbeidshelse, Allmenn og Livsstil helsekontroller.

Les mer her

Yrkesvaksinering

Etter avtale

Yrkesvaksinasjon er lovpålagt å tilby ansatte når risikoen tilsier det, behov avklares i samarbeid med deres faste HMS-rådigver. Vårt Mobile Medisinske Team gjennomfører på deres arbeidsplass eller i en av våre klinikker.

Les mer her

Influensavaksinering

395,- per stk

Influensavaksine er et enkelt verktøy for å redusere sykdom og smitte på arbeidsplassen. Vårt Mobile Medisinske Team tilbyr influensavaksinering på deres arbeidsplass eller i Dr.Dropin klinikk.

Les mer her

Helseattester

Fra 2.195,- per stk

Vi tilbyr helseattester i utvalgte Dr.Dropin-klinikker. De mest populære er Offshore, Sjømann, Yrkesdykker, Røykdykker og Jernbaneattest.

Les mer her

Vurdering fra bedriftslege

1.095,- per stk

Våre bedriftsleger kan bistå ansatte med å vurdere deres arbeidshelse i et forebyggende perspektiv. Det vanligste er konsultasjon med bedriftslege i forbindelse med oppfølging av; helseundersøkelser, sykefravær, dokumentasjon etter yrkesskader og uhell.

Les mer her

Arbeidsplassvurdering (ergonmisk)

895,- per stk

Våre fysioterapauter bistår med digitale kartlegginger av hvordan arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene påvirker kroppen til en ansatt og gir forebyggende tiltak.

Les mer her

Støttesamtale for leder

1.595,- per time

Våre organisasjonspsykologer kan bistå ledere med samtaleterapi og sparring om tematikker og problemstillinger ledere møter i hverdagen

Les mer her

Andre helsetjenester (ansattgoder)

Etter avtale

Dr.Dropin tilbyr en rekke ikke målrettede helsetjenester, levert på arbeidsplassen og/eller i Dr.Dropin klinikk. Dette inkluderer legekonsultasjoner, legespesialister, psykologi og fysikalsk behandling. Som Dr.Dropin BHT-kunde har deres ansatte også -10% på alle Dr.Dropin Helsetejenster som privatkunde.

Les mer (og få tilbud om fakturaavtale) her

Prisliste for måling og kartlegging i arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøundersøkelse

Etter avtale

Våre undersøkelser gir nytteverdi i forbedrings- og HMS-arbeidet. Vi bruker QPS Nordic som utgangspunkt, en spørreundersøkelse som tar hensyn til ulike faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke de ansatte positivt eller negativt.

Les mer her

Måling av fysisk arbeidsmiljø

Etter avtale

Målinger av fysisk arbeidsmiljø gjøres for å finne ut av om det er noe i miljøet som potensielt kan være helseskadelig for dine ansatte. Våre yrkeshygienikere gjennomfører fysiske arbeidsmiljømålinger og foreslår målrettede tiltak for å redusere helserisiko og sikre bedre trivsel på deres arbeidsplassen.

Les mer her

Prisliste kurs & opplæring for bedrifter

Vi tilbyr bredt utvalg av fysiske og digitale kurs til gode priser.