Bedrift

Risikovurdering

Målet med en risikovurdering er å få full kontroll på og redusere og/eller eliminere risikoene på deres arbeidsplass, slik at deres ansatte er trygge på jobb.

Pris: 3.195,- per stykk

sanity image

Hva er risikovurdering?

Risikovurdering er å identifisere alle elementer i arbeidsmiljøet som kan påvirke deres ansattes helse. Vurderingen handler om å identifisere hvor sannsynlig det er at risikoen vil inntreffe og hva som er konsekvensen av at den inntreffer. De

Vi bistår med risikovurdering innenfor alle områder av HMS:

  • Ergonomi
  • Organisatoriske arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Kjemisk, biologisk og fysisk arbeidsmiljø

Hvorfor gjøre risikovurdering?

Risikovurdering er en sentral del av internkontrollen for HMS for å sikre kontroll på alle potensielle risikoer i arbeidsmiljøet. Vurderingen gir grunnlag for å identifisere hvilke tiltak som må og bør iverksettes for et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. Det er lovpålagt å gjennomføre risikovurderinger og holde disse oppdatert, samt å bruke bedriftshelsetjenesten som veileder i disse vurderingene.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste