Bedrift

Helsekontroll

Hos oss kan dere gjennomføre både frivillige helsekontroller og undersøkelser som dekker krav fra Arbeidstilsynet grunnet eksponeringer på arbeidsplassen.

  • Velg kontrollen som passer dere behov
  • Fast, lav pris
  • I klinikk eller på deres arbeidsplass
sanity image

Helsekontroll etter deres behov

An image

Helsekontroll Arbeidshelse

1595,-

Gjennomføres på deres arbeidsplass eller i nærmeste Dr.Dropin Klinikk. Arbeidshelsekontroll skal tilbys når arbeidsplassen har eksponeringer som pålegger arbeidsgiver å følge opp arbeidshelsen. Kontrollen inkluderer pre-kartlegging, samtale med sykepleier, tekniske undersøkelser og anonymisert rapport.

An image

Helsekontroll Arbeidshelse+

2095,-

Helsekontroll Arbeidshelse+ er en lovpålagt helsekontroll med ekstra undersøkelser. Gjennomføres på deres arbeidsplass eller i nærmeste Dr.Dropin Klinikk. I tillegg til innholdet i Arbeidshelsekontrollen tar våre sykepleiere vi blodprøver som tester for blodprosent, blodsukker, kolesterol HDL, LDL og triglyserider. I tillegg gjennomfører vi BodyScan.

An image

Helsekontroll Allmenn

1595,-

Våre sykepleiere gjennomfører kontrollen på deres arbeidsplass eller i nærmeste Dr.Dropin Klinikk. Undersøkelsen er et effektivt verktøy for å forebygge helseproblemer og etterspørres av ansatte som et verdifullt gode. Egnet for ansatte som ikke må tilbys lovpålagte helsekontroller Undersøkelsen inkluderer pre-kartlegging, samtale, blodtrykk, blodprøver, BodyScan. Vi gir muntlig tilbakemelding individuelt og henviser til spesialist ved behov.

An image

Helsekontroll Livsstil

1595,-

Gjennomføres av lege i valgfri Dr.Dropin klinikk. Helsekontroll kan forebygge mot sykdom og plager, og er et attraktivt gode for medarbeidere. Vi leverer en helhetlig livsstilshelsekontroll som gir god innsikt i egen helse og som kan avdekke sykdom tidlig. Undersøkelsen inkluderer samtale om helsehistorikk og livsstil, fysiske undersøkelser (hjerte, lunger, blodtrykk) og tekniske undersøkelser (blodprøve, urinprøve. På indikasjon sjekker vi også bryst, føflekker, prostata og gjennomfører EKG. Pasient vil motta individuell tilbakemelding fra lege og vi henviser til spesialist ved behov.

Hvorfor tilby helsekontroll?

Noen bedrifter er pålagt å tilby sine ansatte helsekontroller fordi de er utsatt for eksponeringer som kan være helseskadelige på arbeidsplassen. Vi kan bistå med å finne ut hvem som må ha dette og hvor ofte de må gå til helsekontrollen. Helsekontrollen avdekker da om arbeidsoppgavene har ført til helseskade og om man må gjennomføre tiltak for å redusere risiko for sykdom og langvarig skade.

Frivillige helsekontroller og arbeidshelse + er et ansattgode som kan hjelpe med å gi den ansatte informasjon om egen helse slik at de kan gjøre tiltak tidlig for å forhindre utvikling av sykdom eller henvises til spesialist. Frivillige helsekontroller kan bidra til å redusere sykefravær og er et ansattgode som kan bidra til å tiltrekke ansatte.

Andre tjenester vi tilbyr

Bedriftshelsetjeneste

Oppfyll BHT-lovkravet raskt og enkelt med vår Grunnpakke. Rask tilgang på komplett utvalg av tilleggstjenester ved behov.

Lederstøtte

Våre HMS-rådgivere og organisasjonspsykologer kan bistå ledelsen med god håndtering av utfordrende problemstillinger.

Kurs

Løft kompetansen blant de ansatte i bedriften din innenfor HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Vi har både fysiske og digitale kurs til en fornuftig pris.

Helsetjenester for ansatte

Få tilgang til et bredt spekter av fysiske og digitale helsetjenester med kort ventetid og til fornuftige priser. Vår digitale løsning gjør at de ansatte kan booke time selv.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste