Bedrift

Kriseberedskap 24/7

Vi gir din bedrift sikkerhet i krisen, for et tryggere ansettelsesforhold. Med kriseberedskap får du tilgang på Norges bredeste kompetanse innenfor krise og beredskap, tilgjengelig for deg 24/7.

Pris: etter avtale

sanity image

Hva er kriseberedskap 24/7?

Vår kriseberedskap er en døgnåpen telefonvakt for veiledning når en uønsket hendelse oppstår i deres virksomhet. Vår telefon er bemannet med dyktige rådgivere som er trent for å ivareta våre kunder i krise. Rådgiverne allokerer riktig ressurs til din bedrift basert på alvoret og omfanget av krisen.

Bistanden består blant annet av:

  • Psykolog innen 24 timer. Våre psykologer er trent spesielt for å ivareta personer i krise.
  • Profesjonell kriseledelse og ressurser dersom den uønskede hendelsen rammer hele eller større deler av virksomheten.

Vi har kompetanse til å bistå alle våre kunder med forebyggende tiltak for økt trygghet når krisen oppstår. Forebyggende tiltak kan bestå av blant annet utarbeidelse av beredskapsplaner, kurs for ledere og blant annet utarbeidelse av gode rutiner og systemer.

En krise eller uønsket hendelse er at virksomheten opplever akutte, større eller mindre hendelser hvor hele eller deler virksomheten rammes og dere trenger støtte for å håndtere situasjonen.

Hvorfor ha tilgang til kriseberedskap?

Vår kriseberedskap gir trygghet for deres selskap for ansatte som står ovenfor risikoer som kan gi større skader for individet eller selskapet. Profesjonell håndtering av en krise kan redusere omfanget av hendelsen, samt konsekvensene av den.

Eksempler på kriser / uønskede hendelser kan være:

  • Ran / Innbrudd
  • Vold / trusler mot ansatte
  • Naturkatastrofer
  • Større ulykker / brann eller lignende
  • Ansatte som er vitne til skader / ulykker

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste