Bedrift

What is Occupational Health service?

En trinnvis guide for å møte lovkrav

Bedriftshelsetjeneste (BHT) er en essensiell komponent for å ivareta ansattes helse, sikkerhet og trivsel i ulike organisasjoner. Les videre for å utforske hva bedriftshelsetjeneste innebærer og hvordan du kan oppfylle lovpålagte krav.

sanity image

Occupational health service step by step

Steg 1: Hva er bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Bedriftshelsetjeneste involverer en rekke tiltak som tar sikte på å beskytte ansattes helse og trivsel på arbeidsplassen. Dette omfatter helseundersøkelser, risikovurderinger, opplæring, rådgivning og tilpassede helsetjenester som tar hensyn til arbeidsmiljøet og de ansattes behov.

Steg 2: Identifiser lovpålagte krav

I land som Norge er det en juridisk forpliktelse for virksomheter å tilby en forsvarlig bedriftshelsetjeneste til ansatte. Selv om kravene varierer, har de felles mål om å sikre trygge og sunne arbeidsforhold.

Lurer du på om din bedrift er lovpålagt?

Sjekk kravene for din bedrift her

Steg 3: Vurder din bedrifts behov

Organisasjoner må vurdere sine spesifikke behov når de velger eller implementerer en bedriftshelsetjeneste. Dette involverer å identifisere eksisterende risikofaktorer, utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og ansattes helserelaterte behov. Kontakt en av våre rådgivere om du ønsker hjelp til å kartlegge din bedrifts behov.

Steg 4: Velg en passende leverandør

Enten du oppretter en intern bedriftshelsetjeneste eller samarbeider med en ekstern leverandør som f.eks. Dr.Dropin Bedrift, er det avgjørende å finne en pålitelig og godkjent partner med erfaring innen helse og arbeidsmiljø. Vi i Dr.Dropin Bedrift er både landsdekkene, godkjent og er spesialister innen BHT. Vi har ingen bindingstid og du kan snakke med oss helt uforpliktende om du lurer på hva du trenger eller hvordan vi kan bistå din bedrift.

Steg 5: Tilpass tjenestene

Bedriftshelsetjeneste bør tilpasses organisasjonens unike behov. Dette kan inkludere utvikling av helseprogrammer, gjennomføring av helsekontroller, rådgivning om ergonomi og stressmestring, samt tilgang til helsetjenester ved behov.

Vi har både en grunnpakke som dekker basis-lovkravene og tilleggstjenester du kan kjøpe ved behov.

GrunnpakkeTilleggstjenester

Steg 6: Implementer forebyggende tiltak

En betydelig del av BHT er å implementere forebyggende tiltak for å redusere helse- og sikkerhetsrisiko. Dette kan inkludere opplæring av ansatte i riktig arbeidsteknikk, ergonomi og bruk av personlig verneutstyr. Dette blir som regel kartlagt tidlig og satt som en del av tiltaksplanen for bedriften.

Steg 7: Overvåkning og evaluering

Bedriftshelsetjeneste er en kontinuerlig prosess. Det er viktig å overvåke effektiviteten til iverksatte tiltak, samle tilbakemeldinger fra ansatte og gjennomføre jevnlige evalueringer for å sikre oppnåelse av mål knyttet til helse og sikkerhet.

Steg 8: Fremme en helsefremmende kultur

En vellykket bedriftshelsetjeneste bidrar til å skape en kultur som verdsetter ansattes helse og trivsel. Dette kan føre til økt produktivitet, redusert sykefravær og høyere ansattetilfredshet.

Les mer om hvordan din bedrift kan ta i bruk tiltak for å redusere sykefraværet, eller sjekk hvor mye din bedrift kan spare på å redusere sykefraværet ved å teste vår sykefraværskalkulator

Tiltak for å redusere sykefraværetTest vår sykefraværskalkulator

Oppsummering

Bedriftshelsetjeneste er en helhetlig tilnærming for å sikre ansattes helse, sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. Kontakt en av våre rådgivere om du eller din bedrift har behov for hjelp med kartlegging av bedriftens behov. Sammen kan vi lage en tiltaksplan dere kan følge. I tillegg får dere en rapport etter gjennomføre tiltak som dere kan vise ved tilsyn fra Arbeidstilsynet. Les mer om våre grunnpakke som dekker det meste av det du trenger for å oppfylle lovkrav.

Mer om BHT Grunnpakken