Prisliste for tilleggstjenester

Sist oppdatert: 28. November 2023

Generell HMS

- HMS-rådgivning: 1.095,- per time

- Spesialistrådgivning: 1.495,- per time

- Risikovurdering: 2.995,- per stk

- Vernerunde: 2.995,- per stk

- Tilsynshjelp: Etter avtale

- HMS-gjennomgang: 7.995,- per stk

- Sykefraværsoppfølgning: 2.995,- per stk

Helsekontroller

- Helsekontroll Arbeidshelse (på arbeidsplassen): 1.495,- per stk

- Helsekontroll Allmenn (på arbeidsplassen): 1.495,- per stk

- Helsekontroll Livsstil (i klinikk): 1.495,- per stk

Kartlegginger og målinger i arbeidsmiljøet

- Arbeidsmiljøundersøkelse: Etter avtale

- Måling av fysisk arbeidsmiljø: Prosjektpris eller 1.495,- per time

Målrettede helsetjenester

- Vurdering fra bedriftslege: 995,- per stk

- Ergonomisk bistand: 1.095,- per time

- Arbeidsplassvurdering: 795,- per stk

- Støttesamtale for leder: 1.495,- per stk

- Yrkesvaksinering: Etter avtale

- Helseattester: Fra 2.195,- per stk

Ansattgoder

- Influensavaksine: 395,- per stk

- Fysioterapi på arbeidsplassen: 795,- per stk

- Kriseberedskap 24/7: Etter avtale

- Helsepakker: fra 60,- per stk

Kurs

- HMS-kurs for leder: 1.995,- per stk

- HMS-kurs for verneombud: 3.995,- per stk

- FSE-kurs: 745,- per stk

- Førstehjelpskurs: Fra 5.995,- per gruppe (+2.000,- per ekstra modul)

- Ergonomikurs: 5.995,- per gruppe

- Kontorergonomi: 2.995,- per gruppe + 295,- per individuelle tilpasning

- Vold og trusler kurs: 9.995,- per gruppe

- Stressmestringskurs: 9.995,- per gruppe

- Foredag: Pris etter avtale