Bedrift

Vi gjør det enkelt å oppfylle lovkravene

Med Grunnpakken får du tilknytning til godkjent bedriftshelsetjeneste og kontroll på HMS-kravene som gjelder for deres bedrift og bransje.

sanity image

Dette er Grunnpakken

Tilknytting til BHT

Etter at dere har blitt kunde hos oss, mottar dere en kontrakt som bekrefter at dere er tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste, og er noe arbeidstilsynet kan etterspørre ved tilsyn.

Kartlegging og årsplan

Vi utfører så en digital kartlegging av bedriften deres for å avdekke behov, mangler og ønsker, og utarbeider en plan for bistand i løpet av året. Dette inkluderer et årlig videomøte.

Fast rådgiver og bedriftsportal

I tillegg til årlig videomøte, tilbyr vi gratis rådgivning med en fast rådgiver når dere har behov for det, samt full tilgang til vår Bedriftsportal, som inkluderer ulike malverk og innsiktsverktøy.

Bevis på utførte aktiviteter

Dere mottar en årlig årsrapport som bevis på at all dokumentasjon er i orden, og en beskrivelse av alle utførte aktiviteter som har blitt gjennomført i løpet av året.

Fastpris

1
125

540 kr

Per måned for hele bedriften

Grunnpakken inneholder