Bedrift

Støttesamtale for leder

Våre organisasjonspsykologer kan bistå ledere med samtaleterapi og sparring om tematikker og problemstillinger ledere møter i hverdagen eller ved konkrete hendelser.

Pris: 1.595,- per stk

sanity image

Hva er en støttesamtale for leder?

Ledere er viktige ressurser i ethvert selskap og står ovenfor mange utfordringer i det daglige. Våre organisasjonspsykologer kan bistå med å heve kompetanse hos ledere og støtte de i de hverdagslige utfordringene de står ovenfor eller ved konkrete hendelser.

En støttesamtale er et verktøy for å hjelpe lederen med å takle disse utfordringene. Organisasjonspsykologen kan hjelpe de med teknikker og hjelpemidler i hverdagen for å utøve god ledelse uten at det fører til stress og bekymring for lederen. Organisasjonspsykologen kan også bidra med kompetanse om mennesket og gi nyttig verktøy for hvordan å utøve god ledelse.

Hvorfor tilby støttesamtale for ledere?

Ledere er viktige ressurser for å få til verdiskapning i virksomheten. Ivaretar man og kler på sine ledere med gode verktøy kompetanse og støtte vil det ha stor effekt på de ansatte lederen har ansvar for og bidra med at lederen utøver god ledelse. God ledelse gir mer motiverte, produktive og fornøyde ansatte.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste