Bedrift

Spesialistrådgivning

Vi har spesialister innenfor organisasjonspsykologi, arbeidsmedisin, AKAN og yrkeshygiene som bistår i mange ulike problemstillinger.

Pris: 1.595,- per time

sanity image

Hva er Spesialistrådgivning?

Innenfor bedriftshelsetjenester møter vi mange ulike problemstillinger som krever spesialistkompetanse. Vi har flere rådgivere med kompetanse på disse områdene. Vi har flere spesialister innenfor organisasjonspsykologi, arbeidsmedisin, AKAN og yrkeshygiene.

Rådgiverne våre har lang erfaring med bedriftshelsetjeneste og brukes til de mer komplekse tjenestene. Basert på deres risikoer og eksponeringer allokerer deres HMS-rådgiver riktig ressurs for problemstillingen.

Våre spesialister bistår blant annet med:

  • Kurs og kompetanseheving
  • Coaching av ledere
  • Krise- og konflikthåndtering
  • Rus- og avhengighetsarbeid
  • Målrettet helseovervåkning
  • Helsekontroller
  • Sertifiseringer
  • Målinger av arbeidsmiljø (støy, støv, lys ++)

Hvorfor bruke spesialistrådgivning?

Våre spesialister er eksperter på alle faktorer som påvirker deres arbeidsmiljø. Ved å bruke disse i HMS-arbeidet sikrer dere at deres ansatte jobber i et trygt arbeidsmiljø og at tiltak som iverksettes forhindrer skade eller sykdom som følge av arbeidsoppgavene de har.

Med spesialistrådgivning fra oss kan dere være sikre på at dere følger lovverket og at deres ansatte har et trygt arbeidsmiljø.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste