Bedrift

Reduce sickness absence with a few simple steps

Vi hjelper deg med å gi dine ansatte bedre helse og ivareta de ved sykdom. Du kan redusere kostnader knyttet til sykefravær med blant annet disse tjenestene:

 • HMS-rådgivning – for godt forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøundersøkelser og annen kartlegging
 • Bistand til å utarbeide gode rutiner
 • Opplæring og kursing for ledere og ansatte
 • Bistand med individuell sykefraværsoppfølging
 • Ekspertbistand


sanity image

Sykefravær er en økonomisk belastning for mange bedrifter

En ukes sykefravær koster bedriften over 17.000 kr! Sykefravær er en enorm belastning, økonomisk og sosialt for bedriften og de ansatte.

Sykefraværet i Norge er generelt høyt og ligger nå på 6,75% i gjennomsnitt i Norge. En reduksjon på 1 prosentpoeng gir en besparelse på over 1.000.000 kroner i en bedrift med 50 ansatte. Det er store gevinster ved å redusere sykefraværet også i form av forbedret arbeidsmiljø og forbedret helse for de ansatte. Dette gir igjen økt produktivitet, lavere turn-over og forbedret kvalitet i bedriften.

HMS-kurs for verneombud og AMU
40 hours
E-learning (digital)
NO
HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) er lovpålagt og vårt kurs gir en effektiv opplæring i HMS i henhold til krav i arbeidsmiljøloven.

Vårt digitale HMS-kurs passer for både verneombud og AMU-medlemmer, og kursdeltager mottar kursbevis på slutten av kurset. Ved endt kurs vil kursdeltager sitte igjen med grundig forståelse for:

 • Alle HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Verneombuds og AMUs HMS-rolle og hvordan de kan bidra til et godt HMS-arbeid i din bedrift
 • Regelverkskravene i teori og praksis, og viktigheten av et godt samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet


Vårt kurs passer for alle bransjer, inkludert renhold, rådgivende virksomhet, transport og logistikk, firsør og hudpleie, bygg og anlegg, hotel, restaurant og reiseliv.

3995,- per person (excl. VAT)

Includes

 • Course diploma
 • Course material
 • Video recording

Customer score:


You can order for yourself or on the behalf others in the same company. The participant will receive an invitation to the course by e-mail immediately after ordering.
Contact an advisor

Infocard section

An image
2+ hours
E-learning (digital)
NO

FSE-course

FSE-course for electricians. Meets the requirements in regulations on safety when working in and operating electrical installations. The course takes approximately 2 hours.

Read more
An image
2 hours
Teaching (live)
NO/EN

Stressmestringskurs

Kurset i stressmestring lærer både ledere og medarbeider å håndtere stress med fokus på hvordan vi kan snu negativt stress til en positiv driver for effektivitet i hverdagen.

Read more