Bedrift

Måling av fysisk arbeidsmiljø

Yrkeshygieniske målinger av det fysiske arbeidsmiljøet gjøres for å finne ut av om det er noe i miljøet som potensielt kan være helseskadelig for dine ansatte.

Pris: etter avtale

sanity image

Hva er måling av det fysiske arbeidsmiljøet?

Ved tilfeller hvor risikovurderinger viser at det er eksponeringer i arbeidsmiljøet som kan være helseskadelig eller forstyrrende for dine ansatte kan yrkeshygienikerne våre gjøre målinger for å avdekke alvoret av eksponeringene.

Ofte avdekkes det om det kan være helseskadelige eksponeringer i arbeidsmiljøet enten ved risikovurderinger eller vernerunde. Om vi mistenker om faktorene i miljøet er negativt for de ansatte kan våre yrkeshygienikere gjennomføre målinger.

Vi måler blant annet arbeidsmiljøet for:

  • Støy
  • Støv
  • Kjemikalier
  • Lys
  • Vibrasjoner

Hvorfor gjøre målinger av det fysiske arbeidsmiljøet?

For å vite om det er faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker de ansatte negativt er det i noen tilfeller nødvendig å gjøre målinger. Målingene har til hensikt å avdekke om det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere disse eksponeringene eller tiltak for å redusere den negative påvirkningen av eksponeringene. Etter en måling vil dere motta en rapport som viser resultatet av målingene med anbefaling om hvilke tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig å iverksette.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste