Bedrift

Reduce sickness absence with a few simple steps

Vi hjelper deg med å gi dine ansatte bedre helse og ivareta de ved sykdom. Du kan redusere kostnader knyttet til sykefravær med blant annet disse tjenestene:

  • HMS-rådgivning – for godt forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljøundersøkelser og annen kartlegging
  • Bistand til å utarbeide gode rutiner
  • Opplæring og kursing for ledere og ansatte
  • Bistand med individuell sykefraværsoppfølging
  • Ekspertbistand


sanity image

Sykefravær er en økonomisk belastning for mange bedrifter

En ukes sykefravær koster bedriften over 17.000 kr! Sykefravær er en enorm belastning, økonomisk og sosialt for bedriften og de ansatte.

Sykefraværet i Norge er generelt høyt og ligger nå på 6,75% i gjennomsnitt i Norge. En reduksjon på 1 prosentpoeng gir en besparelse på over 1.000.000 kroner i en bedrift med 50 ansatte. Det er store gevinster ved å redusere sykefraværet også i form av forbedret arbeidsmiljø og forbedret helse for de ansatte. Dette gir igjen økt produktivitet, lavere turn-over og forbedret kvalitet i bedriften.

Infocard section