Bedrift

HMS-rådgivning

Med HMS-rådgivning får du bistand, anbefalinger og råd knyttet til dine HMS-behov fra deres fast HMS-rådgiver. Vi tilbyr skreddersydd rådgivning for akkurat det du trenger.

Pris: 1.195,- per time

sanity image

Hva er HMS-rådgivning?

Våre HMS-rådgivere setter seg inn i deres bransje og spesifikt de krav og rammer som finnes for HMS til deres bedrift. Basert på dette gir vi råd og anbefalinger for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hvilke risikoer og eksponeringer deres bedrift har er utgangspunktet for våre råd og vår veiledning.

Vi er eksperter på systematisk HMS-arbeid, lover, regler og forskrifter som gjelder dere. Vi er til enhver tid oppdatert på ny forskning og beste-praksis for deres bransje.

Vi bistår med blant annet disse aktivitetene innenfor temaet HMS-rådgivning:

  • Risikovurderinger
  • Internkontroll HMS
  • Kurs og kompetanseheving
  • Tilsyn
  • Utarbeidelse av rutiner
  • Deltagelse i Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • HMS-målsetninger
  • Sykefraværsoppfølging
  • Handlingsplan for HMS

Hvorfor bruke HMS-rådgivning?

Vi sørger for at din bedrift gjør HMS-arbeidet i tråd med det dere må og gir råd på hva dere bør gjøre for et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.

Med HMS-rådgivning fra oss kan dere være sikre på at dere følger lovverket og at deres ansatte har et trygt arbeidsmiljø. Vi hjelper dere med å etablere eller vedlikeholde et system for å kontinuerlig ha kontroll på de faktorene som medfører risiko for deres ansatte.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste