Bedrift

What is a HSE card and who is required to have it?

HMS-kortet, eller helse, miljø og sikkerhet-kort, er et viktig dokument som bekrefter at en arbeidstaker har gjennomført nødvendig opplæring og har kompetanse til å utføre spesifikke oppgaver på en trygg og sikker måte. Dette kortet er en viktig del av å sikre en sikker arbeidsplass og overholde lovene og forskriftene som regulerer arbeidsmiljøet. Under kan du lese om hva HMS-kort er, dets formål, og hvem som er pålagt å ha det.

sanity image

What is HSE cards, why do we need it and who has to have it?

Hva er HMS-kort?

HMS-kortet, også kjent som sikkerhetskort eller kompetansekort, er et identifikasjonsdokument som viser at en person har gjennomført nødvendig opplæring og opplæringskrav innenfor bestemte områder av helse, miljø og sikkerhet. Kortet er vanligvis utstedt av myndigheter eller godkjente organisasjoner og har som formål å bekrefte en arbeidstakers kompetanse til å utføre spesifikke oppgaver trygt og i samsvar med HMS-kravene.

Formålet med HMS-kortet:

  • Identifisere Kompetanse: HMS-kortet gir en pålitelig måte å identifisere arbeidere som har gjennomgått nødvendig opplæring og opplæringskrav for å utføre spesifikke oppgaver.
  • Øke Arbeidssikkerheten: Ved å sikre at arbeidere har riktig kompetanse og opplæring, bidrar HMS-kortet til å redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen.
  • Overholdelse av Lover og Forskrifter: I mange land, inkludert Norge, er bruk av HMS-kort påkrevd for å overholde lovene og forskriftene som regulerer arbeidsmiljøet.

Hvem må ha HMS-kort?

Kravene for å ha HMS-kort kan variere fra land til land og avhenger av bransje og type arbeid. Imidlertid er det vanlige kategorier av arbeidere som ofte må ha HMS-kort:

  • Bygge- og Anleggsarbeidere: Arbeidere innen bygg- og anleggsbransjen må vanligvis ha HMS-kort som bekrefter deres kompetanse og opplæring i sikkerhet og byggeprosedyrer.
  • Industrielle og Fabrikkarbeidere: I industrielle og fabrikkmiljøer kan HMS-kort være nødvendig for de som opererer maskiner, håndterer farlige materialer eller arbeider med spesifikke prosesser.
  • Transport og Logistikk: Sjåfører og arbeidere innen transport og logistikk kan trenge HMS-kort for å bekrefte deres kompetanse i håndtering av farlig gods eller tungt utstyr.
  • Olje- og Gassindustrien: Arbeidere innen olje- og gassindustrien har ofte strenge HMS-krav og må ha spesifikke HMS-kort for å arbeide offshore eller på anlegg.
  • Helse- og Omsorgssektoren: I helse- og omsorgssektoren kan HMS-kort bekrefte opplæring i pasientsikkerhet og bruk av medisinsk utstyr.

Det er viktig å merke seg at HMS-kravene kan variere avhengig av region og bransje. Arbeidsgivere og arbeidstakere bør konsultere med sin Bedriftshelsetjeneste-leverandør eller lokale myndigheter og bransjeorganisasjoner for å sikre at de oppfyller de nødvendige kravene.

Du kan alltid spørre oss om du lurer på noe innen HMS-kort!


Her kan du bestille HMS-kort fra arbeidstilsynet:

Bestill HMS-kort