Bedrift

What is a HSE manual?

En HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) håndbok er en avgjørende ressurs for enhver organisasjon som ønsker å etablere og opprettholde et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Denne håndboken fungerer som en omfattende guide, som dokumenterer organisasjonens HMS-policyer, prosedyrer og forventninger. Supert grunnlag for systematisk HMS-arbeid!

sanity image

What is a HSE manual and how do you make one?

Hva er en HMS Håndbok?

En HMS-håndbok, også kjent som en HMS-manual eller HMS-veiledning, er et skriftlig dokument som inneholder retningslinjer, prosedyrer og informasjon om hvordan organisasjonen ivaretar ansattes helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Den fungerer som et referansedokument som hjelper både ledere og ansatte med å forstå og etterleve HMS-kravene.

Hvorfor er en HMS-håndbok viktig?

 • Overholdelse av Lover og Forskrifter: En HMS-håndbok hjelper organisasjonen med å overholde de gjeldende HMS-lovene og -forskriftene i sitt område. Dette reduserer risikoen for sanksjoner og bøter.
 • Klare Retningslinjer: Håndboken gir klare og skriftlige retningslinjer for hvordan HMS-aktiviteter skal utføres, inkludert hvordan farer skal identifiseres, risiko vurderes, og ulykker rapporteres.
 • Opplæring og Veiledning: Den brukes som et opplæringsverktøy for å veilede ansatte i riktig bruk av verneutstyr, prosedyrer for førstehjelp, brannsikkerhet, og andre viktige aspekter av HMS.
 • Sikkerhetskultur: En godt utarbeidet håndbok fremmer en kultur av sikkerhet ved å vise organisasjonens forpliktelse til ansattes helse og sikkerhet.
 • Effektiv Krisehåndtering: Den inneholder ofte retningslinjer for krisehåndtering, som kan være avgjørende i tilfelle ulykker, branner eller andre nødsituasjoner.

Slik lager du en HMS-håndbok:

 • Analyser HMS-behovet: Identifiser risikoer, farer og krav som er spesifikke for organisasjonen din. Dette inkluderer bransjespesifikke krav og lokale HMS-reguleringer.
 • Involver ansatte: Samarbeid med ansatte for å utvikle håndboken. Dette inkluderer representanter fra ulike avdelinger som kan gi innsikt i deres HMS-behov og utfordringer.
 • Skriv klare retningslinjer: Skriv ned tydelige og forståelige retningslinjer og prosedyrer for alle HMS-relaterte aktiviteter.
 • Inkluder relevante dokumenter: Legg til nødvendige dokumenter, som risikovurderinger, opplæringsopptak og HMS-planer, i håndboken.
 • Opplæring: Sørg for at ansatte forstår hvordan de skal bruke håndboken og tilby opplæring om viktige prosedyrer og retningslinjer.

Ta kontakt med oss for bistand, HMS-håndbok kan være omfattende arbeid for bedriften og våre rådgivere er eksperter på dette område. Du har ansvaret for HMS, men vi er fagpersoner som rådgir deg slik at du gjør det riktig og gjør det effektivt.

Snakk med oss

Hvordan bruke en HMS-håndbok:

 • Opplæring: Bruk håndboken som et opplæringsverktøy for nye ansatte og som en ressurs for eksisterende ansatte som trenger å friske opp sin kunnskap om HMS-prosedyrer.
 • Regelmessig oppdatering: Hold håndboken oppdatert med de nyeste HMS-kravene og endringer i organisasjonen.
 • Kommunikasjon: Kommuniser klart og jevnlig med ansatte om håndbokens innhold og relevans for deres arbeid.
 • Samsvar og overvåking: Sørg for at ansatte følger retningslinjene i håndboken og overvåk effektiviteten av HMS-programmet.

En godt utarbeidet HMS-håndbok er en verdifull ressurs som hjelper organisasjoner med å oppfylle sine HMS-forpliktelser, minimere risiko og beskytte ansattes helse og sikkerhet. Ved å opprette og bruke en HMS-håndbok effektivt, kan organisasjonen fremme en tryggere og mer produktiv arbeidsplasskultur.

En håndbok er grunnleggende for systematisk HMS-arbeid!

Les om systematisk HMS-arbeid her