Bedrift

HMS-gjennomgang

Målet med HMS-gjennomgangen er å sørge for at dere følger alle krav deres virksomhet har i følge lover og forskrifter som gjelder dere og at dere følger Internkontrollforskriften

Pris: 8.495,- per stk

sanity image

Hva er en HMS-gjennomgang?

En HMS-gjennomgang med deres HMS-rådgiver er en fullstendig gjennomgang av deres compliance opp mot Internkontrollforskriften (HMS-lovkravet). I denne gjennomgangen går vi sammen med dere gjennom alle rutiner og systemer dere har for HMS og hvordan dere jobber systematisk med HMS.

Etter gjennomgangen vil dere motta en rapport med våre anbefalinger for utbedringer.

I gjennomgangen går vi blant annet gjennom:

  • Rutiner
  • Opplæring innenfor HMS
  • Risikovurderinger
  • HMS-målsetninger
  • Forskrifter og lovverk som dere omfattes av

Hvorfor gjennomføre HMS-gjennomgang?

Gjennomgangen skal gjøre dere trygg på at dere følger alle de krav som stilles til dere i henhold til lover og regler. Dette er med på å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte, samt en trygghet for virksomheten ved tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste