Bedrift

Vurdering fra bedriftslege

Våre bedriftsleger kan bistå ansatte med å vurdere deres arbeidshelse i et forebyggende perspektiv eller etter hendelser som har oppstått i forbindelse med jobb.

Pris: 1.095,- per stk

sanity image

Hva er vurdering fra bedriftslege?

Vurdering fra bedriftslege er en konsultasjon med en lege med spesialisering eller videreutdanning innenfor arbeidsmedisin. Konsultasjonen har som hensikt å avdekke om arbeidet har påvirket den ansattes helse og hvilke konsekvenser arbeidet har for helsen.

Det vanligste er å ha konsultasjon med bedriftslege i forbindelse med oppfølging av helsekontroll, ved sykefravær eller for å dokumentere yrkesskade eller uhell.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste