Bedrift

Arbeidsmiljøundersøkelse

En arbeidsmiljøundersøkelse avdekker alle de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene i arbeidsmiljøet og tar hensyn til alle faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker den ansatte.

Pris: etter avtale

sanity image

Hva er en arbeidsmiljøundersøkelse?

En arbeidsmiljøundersøkelse er en digital, anonym kartlegging som sendes ut til alle ansatte eller deler av virksomheten. Arbeidsmiljøundersøkelsen vår er basert på QPS Nordic og tar hensyn til ulike faktorer som påvirker den ansatte positivt eller negativt. Undersøkelsen avdekker alle de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene i arbeidsmiljøet og er dermed et viktig verktøy for å avgjøre HMS-tiltak i virksomheten.

Vi bruker enkle og gode digitale verktøy som sikrer at flest mulig svarer på undersøkelsen og at resultatene blir presentert på en slik måte at det er enkelt for dere å bruke dette som beslutningsgrunnlag for videre arbeid med arbeidsmiljøet.

Hvorfor gjøre arbeidsmiljøundersøkelse?

For å ha god innsikt i hvilke faktorer som påvirker arbeidsmiljøet i din bedrift og for å ha godt grunnlagt for beslutning på tiltak for arbeidsmiljøet må deres virksomhet ha oversikt over de psykososiale arbeidsmiljøet hos dere.

Få på plass bedriftshelsetjeneste i dag

Våre rådgivere er klare for å hjelpe deg, enten du kun trenger å oppfylle lovpålagte krav, eller om du ønsker å ta proaktive skritt mot et mer helsefremmende arbeidsmiljø.

Lese mer om grunnpakken? Trykk her!
sanity image
godkjent-bedriftshelsetjeneste