Bedrift

Reduser sykefraværet med noen enkle grep

Vi hjelper deg med å gi dine ansatte bedre helse og ivareta de ved sykdom. Du kan redusere kostnader knyttet til sykefravær med blant annet disse tjenestene:

 • HMS-rådgivning – for godt forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Arbeidsmiljøundersøkelser og annen kartlegging
 • Bistand til å utarbeide gode rutiner
 • Opplæring og kursing for ledere og ansatte
 • Bistand med individuell sykefraværsoppfølging
 • Ekspertbistand


sanity image

Sykefravær er en økonomisk belastning for mange bedrifter

En ukes sykefravær koster bedriften over 17.000 kr! Sykefravær er en enorm belastning, økonomisk og sosialt for bedriften og de ansatte.

Sykefraværet i Norge er generelt høyt og ligger nå på 6,75% i gjennomsnitt i Norge. En reduksjon på 1 prosentpoeng gir en besparelse på over 1.000.000 kroner i en bedrift med 50 ansatte. Det er store gevinster ved å redusere sykefraværet også i form av forbedret arbeidsmiljø og forbedret helse for de ansatte. Dette gir igjen økt produktivitet, lavere turn-over og forbedret kvalitet i bedriften.

HMS-kurs for verneombud og AMU
40 timer
E-læring (digitalt)
NO
HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) er lovpålagt og vårt kurs gir en effektiv opplæring i HMS i henhold til krav 40-timers kravet i arbeidsmiljøloven.

Vårt digitale HMS-kurs passer for både verneombud og AMU-medlemmer, og kursdeltager mottar kursbevis på slutten av kurset. Ved endt kurs vil kursdeltager sitte igjen med grundig forståelse for:

 • Alle HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Verneombuds og AMUs HMS-rolle og hvordan de kan bidra til et godt HMS-arbeid i din bedrift
 • Regelverkskravene i teori og praksis, og viktigheten av et godt samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet

Vårt kurs passer for alle bransjer, inkludert renhold, rådgivende virksomhet, transport og logistikk, firsør og hudpleie, bygg og anlegg, hotel, restaurant og reiseliv.

3995,- per stk (ekskl. MVA)

Inkluderer

 • Kursbevis
 • Kursmateriell
 • Opptak

Kundescore:


Du kan bestille for deg selv eller andre i samme bedrift. Kursdeltager mottar invitasjon til kurs på e-post umiddelbart etter bestilling.
Kontakt en veileder

Infocard seksjon

An image
2+ timer
E-læring (digitalt)
NO

FSE-kurs

FSE-kurs for elektrikere. Oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar omtrent 2 timer.

Les mer
An image
2 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Stressmestringskurs

Kurset i stressmestring lærer både ledere og medarbeider å håndtere stress med fokus på hvordan vi kan snu negativt stress til en positiv driver for effektivitet i hverdagen.

Les mer