Bedrift

Sykefraværsoppfølging - Grunnkurs for ledere

Kurs i sykefravær er anbefalt for alle ledere. Kurset gir en effektiv opplæring i lovverket, trygger ledere i å forebygge sykefravær, og gir praktiske verktøy for oppfølging av ansatte ved sykefravær.

 • Fast, lav pris
 • Digitalt
 • Tilpasset alle bransjer
sanity image
Sykefraværsoppfølging (grunnkurs for ledere)
1 timer
E-læring (digitalt)
NO
Sykefraværsoppfølging (grunnkurs for ledere)

Kurs i sykefravær er et anbefalt kurs for alle ledere. Vårt kurs gir en effektiv opplæring i lovverket, og bidrar til å trygge ledere i arbeidet med å forbygge sykefravær, og gir praktiske verktøy for hvordan følge å opp ansatte når sykefraværet inntreffer. Kurset tar for seg de forskjellige rollene i et sykefravær, og synliggjør de plikter, lover og regler som ligger til grunn for et godt og helsefremmende sykefraværsarbeid.

Vårt digitale kurs passer for både ledere og mellomledere med personalansvar. Ved endt kurs vil du sitte igjen med grundig forståelse for:

 • Sykefraværsarbeid
 • Hvordan ta tak i høyt sykefravær
 • Sykefraværsrutiner og hva som er sykefraværsgrunn
 • Medvirkning og tilrettelegging
 • Kulturbygging og gode samtaler
 • Gjeldene lovverk


Vårt kurs passer for alle bransjer, inkludert renhold, rådgivende virksomhet, transport og logistikk, frisør og hudpleie, bygg og anlegg, hotell, restaurant og reiseliv.

1995,- per stk (ekskl. MVA)

Inkluderer

 • Kursbevis
 • Kursmateriell
 • Opptak

Kundescore:


Du kan bestille for deg selv eller andre i samme bedrift. Kursdeltager mottar invitasjon til kurs på e-post umiddelbart etter bestilling.
Kontakt en veileder

Vi tilbyr også

An image
4 timer
E-læring (digitalt)
NO

HMS-kurs for leder

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Les mer
An image
3 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Vold og trusler kurs

Kurset gjør ansatte tryggere med opplæring i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Dette praktiske kurset gir innføring i forebygging, håndtering og oppfølgning av hendelser relatert til vold og trusler.

Les mer
An image
2 timer
Undervisning (live)
NO/EN

Ergonomikurs

Kurset gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Les mer