Bedrift

Lovpålagt opplæring i diisocyanater

 • Oppfyller lovkravet som trer i kraft 24. August
 • Enkel gjennomføring digitalt
 • Fornuftig pris
sanity image
Diisocyanater opplæring
1 timer
E-læring (digitalt)
NO/EN
Diisocyanater opplæring

Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater må gjennomgå opplæring.

Ved å ta dette kurset oppfyller dere kravet som stilles til alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater. Kurset er rettet mot brukere av diisocyanater og diisocyanatbaserte produkter i profesjonelle og industrielle virksomheter, samt de som overvåker denne typen arbeid. Kravet gjelder for arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen (obligatorisk for alle medarbeidere) av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover og forskrifter. Den andre delen gjennomføres som webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Merk: Webinarer blir invitert til løpende.

Kursinnhold:

 • Hva er diisocyanater
 • Informasjon om og merking av kjemikalier
 • Helsefaren med diisocyanater
 • Risikobilder
 • Forebyggende tiltak
 • Nødsituasjoner og førstehjelp
 • Bistand til virksomheter

895,- per stk (ekskl. MVA)

Inkluderer

 • Spillbasert kurs
 • Tilgang på webinar
 • Kursbevis

Du kan bestille for deg selv eller andre i samme bedrift. Kursdeltager mottar invitasjon til kurs på e-post umiddelbart etter bestilling.
Kontakt en veileder

Vi tilbyr også

An image
4 timer
E-læring (digitalt)
NO

HMS-kurs for leder

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Les mer
An image
40 timer
E-læring (digitalt)
NO

HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er lovpålagt og vårt effektive kurs gir opplæring i HMS i henhold til 40-timers kravet krav i arbeidsmiljøloven.

Les mer
An image
2+ timer
E-læring (digitalt)
NO

FSE-kurs

FSE-kurs for elektrikere. Oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar omtrent 2 timer.

Les mer