Bedrift

HMS-sjekkliste

Har du husket de overordnede stegene for din bedrifts HMS? Under finner du en enkel HMS-huskeliste som kan hjelpe deg et stykke på veien!

sanity image

Enkel HMS-sjekkliste

De viktigste stegene du bør kontrollere at din bedrift kan krysse av:

 • Kjenner du til de lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet?
 • Har du oversikt over de krav som er spesielt viktig for deres virksomhet?
 • Har deres ansatte nok kunnskap og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet?
 • Har dere rutiner for å informere deres ansatte om endringer i arbeidsmiljøet?
 • Gir dere deres ansatte mulighet for å medvirke?
 • Har dere fastsatte mål for Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet?
 • Har dere oversikt over organisasjonen og hvem som er ansvarlig for hva i HMS-arbeidet?
 • Har dere kartlagt og god oversikt over farer og problemer på arbeidsplassen?
 • Utarbeider dere kontinuerlig planer for å minimere risikoer på arbeidsplassen?
 • Har dere system for å avdekke avvik fra HMS-arbeidet som kan oppstå?
 • Har dere jevnlig kontroll på at det systematiske HMS-arbeidet fungerer etter sin hensikt?

Husk at listen over en en enkel veiledning, og det kan være steg som ikke er nevnt over som er viktig for din bedrift!