Bedrift

What does "health" mean in HSE?

Helse er arbeidshelse. Altså hvilken påvirkning arbeidet har på din helse, men også motsatt. Det handler om skader du kan pådra deg på jobb, slitasjen arbeidet kan gi på helsen din og sykdom du får av arbeidet.

What does "environment" mean in HSE?

Miljø handler både om det fysiske, psykiske og sosiale miljøet, samt det ytre miljøet som du er omgitt av på jobb.

What does "safety" in SHE mean?

Sikkerhet handler om beskyttelse av både menneskene på jobb, materiell og naturen vi omgir oss i.