Bedrift

Lift / Personløfter

 • Dekker krav til dokumentert sikkerhetsopplæring
 • Spillbasert kurs
 • Fornuftig pris
sanity image
Lift / Personløfter
4 hours
E-learning (digital)
NO/EN
Lift / Personløfter

Trenger du eller dine ansatte kompetansebevis i lift/personløfter?


Alle som skal operere personløfter må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.


Personløfter er et arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert i henhold til NS-EN 280 og godkjent i samsvar med maskinforskriften, forskrift 544, for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattformen eller kurven.


Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som digital spillbasert opplæring, den praktiske delen tar dere selv fysisk.


Målgruppe:

Målgruppen for kurset er førere eller kommende førere av personløfter. Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, vise metodebruk og

 • velge og bruke riktig verneutstyr
 • identifisere og gjenkjenne komponentenes viktigste egenskaper
 • velge riktig klasse og type personløfter ut fra arbeidsoppgavene og ut fra stedlige forhold
 • forebygge eller redusere støy- og luftforurensning i arbeidsmiljøet
 • identifisere avvik eller feil på utstyr og rapportere til den ansvarlige
 • vurdere og fastslå om personløfteren har nødvendig løfteevne og rekkevidde for oppgaven
 • redegjøre for hvilke nødfunksjoner som normalt er tilgjengelig på personløftere


Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • Ulykker – forebygge og varsle
 • Risikovurdering og krav til arbeid i høyden
 • Utføre SJA
 • Valg og bruk av personlig verneutstyr
 • Personløfterens konstruksjon og virkemåte
 • Personløftetype og klasseinndelinger
 • Miljøet rundt personløfteren
 • Kontroll og vedlikehold
 • Stabilitet og oppstilling
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning og består av to deler:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos egen arbeidsgiver. Forutsettelsen er at dere har en erfaren ansatt som har kurset fra før som kan ta seg av den praktiske opplæringen. Hvis dere mangler ansatte med den nødvendige kompetansen, anbefales det å gjennomføre kurset gjennom en opplæringsvirksomhet som tilbyr både teoretisk og praktisk læring.

995,- per person (excl. VAT)

Includes

 • Game-based course
 • Course material
 • Course certificate

You can order for yourself or on the behalf others in the same company. The participant will receive an invitation to the course by e-mail immediately after ordering.
Contact an advisor

We also offer

An image
4 hours
E-learning (digital)
NO

HSE-course for leadership

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Read more
An image
40 hours
E-learning (digital)
NO

HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er lovpålagt og vårt effektive kurs gir opplæring i HMS i henhold til 40-timers kravet krav i arbeidsmiljøloven.

Read more
An image
2+ hours
E-learning (digital)
NO

FSE-course

FSE-course for electricians. Meets the requirements in regulations on safety when working in and operating electrical installations. The course takes approximately 2 hours.

Read more