Bedrift

Fallsikringskurs

 • Dekker krav til dokumentert sikkerhetsopplæring
 • Spillbasert kurs
 • Fornuftig pris
sanity image
Fallsikringskurs
4 hours
E-learning (digital)
NO/EN
Fallsikringskurs

Arbeid i høyder over 2 meter skal sikres med fallsikringsutstyr. Dette kurset dekker kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring for alle som skal bruke fallsikringsutstyr.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som digital spillbasert opplæring, den praktiske delen tar dere selv fysisk.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er arbeidstakere som utfører arbeid i høyden under forhold som krever bruk av personlig fallsikringsutstyr. Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.


Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap samt vise metodebruk og

 • bruke stillas på en sikret og korrekt måte
 • planlegge og sikre arbeidet i høyden
 • utarbeide redningsplan samt sikre egen person, verktøy og avsperre området før utførelse av arbeid


Deltakeren skal også være i stand til å utføre kontroller og tilstandsvurderinger før bruk.


I tillegg skal deltakeren være i stand til å gjenkjenne og redegjøre for hengetraume og

 • iverksette forebyggende tiltak
 • være i stand til å varsle, sjekke bevisstheten og pusten samt redegjøre for HLR og sideleie


Det anbefales å ta eget førstehjelpskurs.


Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • Ulykker/hendelser – forebygge, varsle
 • Fallteori
 • Arbeid i høyden
 • Bruk av stillas
 • Utstyr og metode
 • Planlegging og sikring
 • Utførelse av arbeid
 • Kontroll og vedlikehold
 • Hengetraume og førstehjelp


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning og består av to deler:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos egen arbeidsgiver. Forutsettelsen er at dere har en erfaren ansatt som har kurset fra før som kan ta seg av den praktiske opplæringen. Hvis dere mangler ansatte med den nødvendige kompetansen, anbefales det å gjennomføre kurset gjennom en opplæringsvirksomhet som tilbyr både teoretisk og praktisk læring.

995,- per person (excl. VAT)

Includes

 • Game-based course
 • Course material
 • Course certificate

You can order for yourself or on the behalf others in the same company. The participant will receive an invitation to the course by e-mail immediately after ordering.
Contact an advisor

We also offer

An image
4 hours
E-learning (digital)
NO

HSE-course for leadership

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Read more
An image
40 hours
E-learning (digital)
NO

HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er lovpålagt og vårt effektive kurs gir opplæring i HMS i henhold til 40-timers kravet krav i arbeidsmiljøloven.

Read more
An image
2+ hours
E-learning (digital)
NO

FSE-course

FSE-course for electricians. Meets the requirements in regulations on safety when working in and operating electrical installations. The course takes approximately 2 hours.

Read more