Bedrift

Kurs tilpasset deres behov

Våre kurs gir din bedrift mulighet til å enkelt løfte kompetansen i deres organisasjon innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.

  • Fysiske og digitale kurs
  • Erfarne kursholdere
  • Fornuftige priser
sanity image

Our courses

An image
4 hours
E-learning (digital)
NO

HSE-course for leadership

HMS-kurs for ledere er lovpålagt og vårt effektive 4-timers kurs gir en opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til alle krav i arbeidsmiljøloven.

Read more
An image
40 hours
E-learning (digital)
NO

HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget er lovpålagt og vårt effektive kurs gir opplæring i HMS i henhold til 40-timers kravet krav i arbeidsmiljøloven.

Read more
An image
1 hours
E-learning (digital)
NO/EN

Course in diisocyanates

Training in the use and handling of diisocyanates. New regulations require that everyone working with products containing diisocyanates must undergo training.

Read more
An image
2+ hours
E-learning (digital)
NO

FSE-course

FSE-course for electricians. Meets the requirements in regulations on safety when working in and operating electrical installations. The course takes approximately 2 hours.

Read more
An image
2 hours
Teaching (live)
NO/EN

First Aid Course

Kurset gir innføring i grunnleggende førstehjelp (inkl. hjertestarter), og kan holdes på deres arbeidsplass eller på ekstern lokasjon.

Read more
An image
2 hours
Teaching (live)
NO/EN

Ergonomic course

Kurset gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Read more
An image
1 hours
Teaching (live)
NO/EN

Ergonomic course for offcies

Kontorergonomikurs gir de ansatte i bedriften kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager.

Read more
An image
3 hours
Teaching (live)
NO/EN

Vold og trusler kurs

Kurset gjør ansatte tryggere med opplæring i håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Dette praktiske kurset gir innføring i forebygging, håndtering og oppfølgning av hendelser relatert til vold og trusler.

Read more
An image
2 hours
Teaching (live)
NO/EN

Stressmestringskurs

Kurset i stressmestring lærer både ledere og medarbeider å håndtere stress med fokus på hvordan vi kan snu negativt stress til en positiv driver for effektivitet i hverdagen.

Read more
An image
4 hours
E-learning (digital)
NO/EN

Fallsikringskurs

Arbeid i høyder over 2 meter skal sikres med fallsikringsutstyr. Dette kurset dekker kravet til sikkerhetsopplæring for alle som skal bruke fallsikringsutstyr.

Read more
An image
4 hours
E-learning (digital)
NO/EN

Lift / Personløfter

Alle som skal operere personløfter må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring. Dette kurset dekker dette lovkravet.

Read more

Foredrag tilpasset deres bedrift

Våre fagfolk leverer både fysiske og digitale foredrag, med varighet på ca. 1 time. Ta kontakt for en uforpliktende prat så bidrar vi med å finne løsningen dere ser etter.

Eksempler på temaer kan være; innføring i arbeidsmiljøloven, psykisk helse, kloke helsevalg, leder- og medarbeiderskap.

Pris etter avtale.

sanity image