Bedrift

What is internal control regulations

Trenger du en oversikt over hva internkontrollforskriften er? Tre enkle spørsmål og svar gir deg basisen.

sanity image

what is internal control regulation?

Internkontrollforskriften bestemmer hvordan du skal jobbe systematisk med HMS-arbeidet, slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhet-lovgivningen oppnås.

What is the purpose with internal control regulations?

Internkontrollforskriften skal fremme forbedringsarbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Who does the internal control regulations apply for?

Internkontrollforskriften gjelder enkelt forklart alle virksomheter som er underlagt Arbeidsmiljøloven. Dette er så å si absolutt alle virksomheter i Norge