Bedrift

HSE certification

Gjennom HMS-sertifisering kan bedrifter og organisasjoner legitimere deres etterlevelse av helse-, sikkerhets- og miljøregelverk. I bunn og grunn er HMS-sertifisering relevant for en bred rekke virksomheter. Selv om visse bransjer kan dra større nytte av denne ordningen, er muligheten for HMS-sertifisering åpen for alle virksomheter som tilbyr varer og tjenester.

Under finner du en trinnvis prosess for HMS-sertifisering.

sanity image

HSE certification

Hva er HMS-sertifisering?

HMS-sertifisering er en frivillig prosess der en organisasjon, uavhengig av størrelse eller bransje, søker anerkjennelse for sin innsats for å etablere og opprettholde effektive HMS-systemer. Dette innebærer at organisasjonen følger nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer for å sikre at arbeidsmiljøet er sikkert, helsefremmende, og miljøvennlig.

Hvorfor er HMS-sertifisering viktig?

 • Forpliktelse til HMS: HMS-sertifisering viser organisasjonens forpliktelse til å prioritere ansattes helse og sikkerhet, og beskytte miljøet.
 • Kundetillit: Kunder og forretningspartnere har tillit til sertifiserte organisasjoner, da de har vist at de opererer med høyeste standarder.
 • Juridisk overholdelse: Sertifisering sikrer at organisasjonen følger alle nødvendige HMS-krav og lover.
 • Forbedret produktivitet: Gjennom implementering av HMS-systemer kan organisasjonen forbedre arbeidsprosesser og dermed øke produktiviteten.
 • Redusert risiko: HMS-sertifisering hjelper til med å identifisere og minimere risikoer og farer, noe som reduserer sjansen for arbeidsulykker og skader.

Trinnvis Prosess for HMS-sertifisering:

Trinn 1: Forberedelse

 • Identifiser og engasjer nøkkelpersonell som skal være ansvarlige for sertifiseringsprosessen.
 • Undersøk og velg den mest relevante HMS-standard eller retningslinjer for din bransje og region.

Trinn 2: Systemutvikling

 • Etablér et HMS-system som oppfyller kravene i den valgte standarden eller retningslinjene.
 • Dokumenter alle relevante HMS-prosedyrer og retningslinjer.

Trinn 3: Implementering

 • Rull ut HMS-systemet i organisasjonen og sørg for at alle ansatte er klar over og følger de nye prosedyrene.

Trinn 4: Intern Revisjon

 • Gjennomfør en intern gjennomgang for å evaluere effektiviteten av HMS-systemet.

Trinn 5: Ekstern Vurdering

 • Velg en sertifiseringsorganisasjon som er anerkjent for å utføre en uavhengig vurdering av organisasjonens HMS-system.

Trinn 6: Sertifisering og Vedlikehold

 • Gjennomfør den eksterne sertifiseringen og motta sertifikatet hvis kravene er oppfylt.
 • Vedlikehold og forbedre kontinuerlig HMS-systemet for å sikre at standardene opprettholdes.

Hvordan kan vi bistå med HMS-sertifisering:

Vi i Dr.Dropin Bedrift har erfaring med å hjelpe organisasjoner gjennom hele HMS-sertifiseringsprosessen. Våre tjenester inkluderer:

 • HMS-rådgivning: Vi gir råd og veiledning om hvordan du kan oppfylle HMS-standarder og retningslinjer.
 • Opplæring: Vi tilbyr opplæring til ansatte og nøkkelpersonell om viktigheten av HMS og hvordan man implementerer effektive HMS-systemer.
 • Risikovurdering: Vi hjelper med å identifisere farer og utføre risikovurderinger som er nødvendige for sertifisering.
 • Sertifiseringstjenester: Vi samarbeider med anerkjente sertifiseringsorganisasjoner for å lette den eksterne vurderingsprosessen.

Ønsker du å HMS-sertifisere din bedrift? Ta kontakt med en av våre rådgivere for en uforpliktende prat!

Snakk med oss